« Psal 89:28 Księga Psalmów 89:29 Psal 89:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:29) I położę na wieki wiekom siemię jego a stolec jego jako dni nieba.
2.PS.PUŁAWSKI(88:29) I położę na wieki wiekom siemię jego a stolec jego jako dni nieba.
3.WUJEK.1923(89:30) I położę na wieki wieków nasienie jego, a stolicę jego jako dni niebieskie.
4.GDAŃSKA.1881(89:30) I uczynię, że na wieki będzie trwało nasienie jego, a stolica jego jako dni niebios.
5.GDAŃSKA.2017Jego potomstwo utrwalę na wieki, a jego tron – jak dni niebios.
6.PS.BYCZ.1854(89:30) Nawet-ustanowię, na-wieki, plemię-jego; a,-tron-jego, równy-dniom niebios.
7.GÖTZE.1937(89:30) I na wieki postanowię potomstwo jego, a uczynię tron jego jak dni niebios.
8.CYLKOW(89:30) I utrwalę na zawsze ród jego, a tron jego jako dni niebios.
9.KRUSZYŃSKI(89:30) I uczynię, że na wieki będzie potomstwo jego, a tron jego jako dni niebieskie.
10.ASZKENAZY (89:30) Dam nasienie jego na wieczność a tron jego, jako dni niebios.
11.SZERUDA(89:30) I uczynię wiecznym ród jego, a tron jego jak dni niebios.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:30) Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, a jego tron, jak dni nieba trwały.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:30) Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, a jego tron - [trwały] jak dni nieba.
14.BRYTYJKA(89:30) I utrwalę na wieki ród jego, A tron jego jak dni niebios.
15.POZNAŃSKA(89:30) Ród jego utwierdzę po wieczne czasy, a tron jego - jak długo istnieć będą niebiosa.
16.WARSZ.PRASKA(89:30) Wiecznie też trwać będzie potomstwo jego, a jego tron – tak długo, jak same niebiosa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:30) Na zawsze utrwalę jego ród, a tron jego podobnie jak dni niebios.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:30) I utrwalę rządy jego potomków na wieki, Jego tron będzie trwał tak długo jak dni niebios.