« Psal 89:29 Księga Psalmów 89:30 Psal 89:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:30) Acz zaprawdę synowie jego ostali są zakona mego a w sądziech mojich nie chodzili,
2.PS.PUŁAWSKI(88:30) Ale ostanąli synowie jego zakonu mego a w sądziech moich nie będą chodzić,
3.WUJEK.1923(89:31) A jeźli synowie jego opuszczą zakon mój, a w sądziech moich chodzić nie będą:
4.GDAŃSKA.1881(89:31) Ale jeźliby synowie jego opuścili zakon mój, a w sądach moich nie chodzili;
5.GDAŃSKA.2017Ale jeśli jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich nakazów;
6.PS.BYCZ.1854(89:31) Gdyby porzuciły, dzieci-jego, ustawę-mę, i,-za-rozporządzeniami-moimi, nie postępowały;
7.GÖTZE.1937(89:31) Jeżeli synowie jego opuszczą zakon Mój i chodzić nie będą według praw Moich,
8.CYLKOW(89:31) A jeśli opuszczą synowie jego zakon Mój, a wedle praw Moich postępować nie będą.
9.KRUSZYŃSKI(89:31) Gdy synowie jego zapomną o prawie mojem i nie będą chodzić według sądów moich
10.ASZKENAZY (89:31) Jeśli opuszczą synowie jego Mą naukę i w Moich prawach kroczyć nie będą,
11.SZERUDA(89:31) Jeśli synowie jego porzucą zakon Mój i nie będą postępować wedle praw Moich,
12.TYSIĄCL.WYD1(88:31) A jeśli synowie jego porzucą me prawo i wedle mych przykazań postępować nie będą,
13.TYSIĄCL.WYD5(89:31) A jeśli synowie jego porzucą moje prawo i nie będą postępować według mych nakazów,
14.BRYTYJKA(89:31) Jeżeli synowie jego porzucą zakon mójI nie będą postępowali według nakazów moich,
15.POZNAŃSKA(89:31) Jeśli synowie jego porzucą moje Prawo i nie będą postępowali według moich postanowień,
16.WARSZ.PRASKA(89:31) Lecz gdy jego synowie od mych pouczeń odejdą i nie będą żyć według moich wskazań,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:31) A jeżeli jego synowie opuszczą Moje Prawo i nie będą postępować według Moich wyroków;
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:31) Jeśli jego synowie porzucą moje Prawo Lub nie będą stosować się do moich rozstrzygnięć,