« Psal 89:30 Księga Psalmów 89:31 Psal 89:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:31) acz sprawiedności moje pobiezczynili a kaźni mojich nie strzegli,
2.PS.PUŁAWSKI(88:31) acz sprawiedlność moję pobiezczynią a kaźni mojej nie strzec będą,
3.WUJEK.1923(89:32) Jeźli zgwałcą sprawiedliwości moje, a nie będą strzedz przykazania mego:
4.GDAŃSKA.1881(89:32) Jeźliby ustawy moje splugawili, a przykazań moich nie przestrzegali:
5.GDAŃSKA.2017Jeśli moje ustawy znieważą, a moich przykazań nie będą przestrzegać;
6.PS.BYCZ.1854(89:32) Gdyby, prawa-me, splamiły, i,-przykazań-moich, nie zachowywały;
7.GÖTZE.1937(89:32) Jeżeli ustawy Moje zbezczeszczą, a przykazań Moich nie zachowają,
8.CYLKOW(89:32) Jeśli ustawy Moje znieważą, a przykazań Moich nie będą strzegli.
9.KRUSZYŃSKI(89:32) jeśli ustawy moje splugawią i przykazań moich strzec nie będą,
10.ASZKENAZY (89:32) Jeśli znieważą Me przepisy i rozkazów Moich nie będą przestrzegali,
11.SZERUDA(89:32) jeśli znieważą ustawy Moje i nie będą przestrzegali przykazań Moich,
12.TYSIĄCL.WYD1(88:32) jeżeli naruszą moje ustawy i moich rozkazów nie będą pełnili,
13.TYSIĄCL.WYD5(89:32) jeżeli naruszą moje ustawy i nie będą pełnili moich rozkazów,
14.BRYTYJKA(89:32) Jeżeli znieważą ustawy mojeI nie będą przestrzegali przykazań moich,
15.POZNAŃSKA(89:32) jeśli pogwałcą moje ustawy i nie będą strzegli moich przykazań -
16.WARSZ.PRASKA(89:32) gdy prawa moje zbezczeszczą i nie będą zachowywać przykazań,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:32) jeśli znieważą Me ustawy i nie będą strzec Mych przykazań –
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:32) Albo jeśli pogwałcą moje ustawy I odwrócą się od moich przykazań,