« Psal 89:33 Księga Psalmów 89:34 Psal 89:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:34) ani pobiezczynię obrzędu mego a jeż wychodzą z warg mojich, nie uczynię wzdruszono.
2.PS.PUŁAWSKI(88:34) ani pobiezczynię obrzędu mego a co pochodzą z warg mych, nie uczynię wzruszono.
3.WUJEK.1923(89:35) Ani zgwałcę Testamentu mojego: a co wychodzi z ust moich, nie odmienię.
4.GDAŃSKA.1881(89:35) Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię.
5.GDAŃSKA.2017Nie złamię mego przymierza ani nie zmienię tego, co wyszło z moich ust.
6.PS.BYCZ.1854(89:35) Nie rozwiążę przymierza-mojego; i,-wyrazu warg moich, nie odmienię.
7.GÖTZE.1937(89:35) Nie unieważnię przymierza Mego i nie zmienię tego, co wyszło z ust Moich.
8.CYLKOW(89:35) Nie naruszę przymierza Mojego, a wyrzeczenia ust Moich nie odmienię.
9.KRUSZYŃSKI(89:35) Nie zbeszczeszczę przymierza mego, i co wyszło z ust moich, nie odmienię.
10.ASZKENAZY (89:35) Nie znieważę przymierza Mego a tego, co wyszło z ust Mych nie zmienię.
11.SZERUDA(89:35) nie naruszę swego przymierza, a słowa ust Moich nie odmienię.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:35) Nie złamię przymierza mojego ani słowa moich ust nie zmienię.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:35) Nie zbezczeszczę mojego przymierza ani nie zmienię słowa ust moich.
14.BRYTYJKA(89:35) Nie naruszę przymierza megoI nie zmienię słowa ust moich,
15.POZNAŃSKA(89:35) Nie złamię mojego przymierza i nie zmienię tego, co usta moje wyrzekły.
16.WARSZ.PRASKA(89:35) Nie zapomnę o moim Przymierzu i nigdy nie wyprę się tego, co raz wypowiedziały me usta.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:35) Nie naruszę Mojego przymierza oraz mowy Mych ust nie zmienię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:35) Nie pogwałcę mego przymierza I tego, co wyszło z moich ust, nie zmienię.