« Psal 89:45 Księga Psalmów 89:46 Psal 89:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:45) I dokąd, Gospodnie, otewracasz sie do końca? Zażże sie jako ogień gniew twoj?
2.PS.PUŁAWSKI(88:45) I dokąd, Boże, odwracasz sie do końca? Zażży sie jako ogień gniew twoj?
3.WUJEK.1923(89:47) Dokądże, Panie, odwracasz się do końca? zapali się gniew twój jako ogień?
4.GDAŃSKA.1881(89:47) Dokądże, Panie! na wiekiż się kryć będziesz? także będzie jako ogień pałać zapalczywość twoja?
5.GDAŃSKA.2017Jak długo, PANIE? Czy wiecznie będziesz się ukrywał? Czy twoja zapalczywość będzie płonąć jak ogień?
6.PS.BYCZ.1854(89:47) Dopókiż, o-Panie! będzieszli-się-ukrywał, na-wieki? będzieli-się-paliła, jak ogień, zapalczywość-Twoja?
7.GÖTZE.1937(89:47) Jak długo, Panie, będziesz się stale ukrywał, i czy zapalczywość Twoja jak ogień ma się palić?
8.CYLKOW(89:47) Dopókiż Boże ukrywać się będziesz zupełnie, pałać będzie jak ogień gniew Twój.
9.KRUSZYŃSKI(89:47) Dokądże Panie, na wieki kryć się będziesz? jako ogień pałać będzie gniew Twój?
10.ASZKENAZY (89:47) Dopókiż Jehowo będziesz się ukrywał, czyż. na zawsze płonąć będzie, niby ogień Twa zapalczywość?
11.SZERUDA(89:47) Dopókiż, Panie? Czy na zawsze będziesz się ukrywał? Jak długo gniew Twój jak ogień płonąć będzie?
12.TYSIĄCL.WYD1(88:47) Dokądże, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał? Czy Twoje oburzenie będzie płonąć jak ogień?
13.TYSIĄCL.WYD5(89:47) Jak długo, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał? Czy Twoje oburzenie będzie płonąć jak ogień?
14.BRYTYJKA(89:47) Dopóki, Panie? Czy na zawsze będziesz się ukrywał? Czy gniew twój jak ogień płonąć będzie?
15.POZNAŃSKA(89:47) Dopókiż to, Jahwe? Czyż będziesz się ukrywał na wieki, a gniew Twój będzie płonął jak ogień?
16.WARSZ.PRASKA(89:47) Jak długo jeszcze, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał? Jak długo jeszcze gniew Twój będzie płonął?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:47) Jak długo będziesz się ukrywał, WIEKUISTY, a jak ogień będzie pałał Twój gniew?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:47) Jak długo, PANIE? Czy na zawsze będziesz się ukrywał? Czy Twój gniew będzie płonął jak ogień?