« Psal 89:47 Księga Psalmów 89:48 Psal 89:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:47) Ktory jest człowiek, jenże żyw jest, a nie uźrzy śmierci, wytargnie duszę swoję z ręki niskości?
2.PS.PUŁAWSKI(88:47) Ktory jest człowiek, jen żyw jest, a nie uźrzy śmierci, wytargn❬ie❭ duszę swą z ręki piekła?
3.WUJEK.1923(89:49) Któryż jest człowiek, który żyć będzie, a nie ogląda śmierci? wyrwie duszę swą z ręki piekielnéj?
4.GDAŃSKA.1881(89:49) Któż z ludzi tak żyć może, aby nie oglądał śmierci? któż wyrwie duszę swą z mocy grobu? Sela.
5.GDAŃSKA.2017Któż z ludzi może żyć i nie ujrzeć śmierci? Któż wyrwie swą duszę z mocy grobu? Sela.
6.PS.BYCZ.1854(89:49) Któryż człowiek pożyje, a-nie będzie-oglądał śmierci? ocaliżli życié-swojé, z-potęgi grobowéj?
7.GÖTZE.1937(89:49) Któryż mąż żyje, a nie będzie oglądał śmierci i uwolni duszę swoją z przemocy otchłani? Sela.
8.CYLKOW(89:49) Któryż człowiek żyć będzie a nie ujrzy śmierci, ocali duszę swą z mocy grobu. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(89:49) Któryż człowiek żyć będzie, aby nie oglądał śmierci? Któż wyrwie duszę jego z ręki przepaści? - SELAh.
10.ASZKENAZY (89:49) Któryż mąż żyć będzie a nie ujrzy śmierci -wyrwie swą duszę z rąk przepaści? Selah.
11.SZERUDA(89:49) Gdzież jest człowiek, który by nie oglądał śmierci? Któż wyrwie duszę moją z krainy umarłych? Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:49) Czy jest ktoś, kto by żył, a śmierci nie zaznał, kto by duszę swoją wyrwał z rąk Otchłani? Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:49) Czy jest ktoś, kto by żył, a nie zaznał śmierci, kto by życie swe wyrwał spod władzy Szeolu? Sela.
14.BRYTYJKA(89:49) Gdzież jest człowiek, który by żył i nie oglądał śmierciI wyrwał duszę swoją z krainy umarłych? Sela.
15.POZNAŃSKA(89:49) Któryż to z ludzi żyć będzie nie oglądając śmierci? Kto uratuje życie swoje przed mocą Szeolu?
16.WARSZ.PRASKA(89:49) Gdzież jest człowiek, który żyłby wiecznie, nie zaznając smierci? Gdzie jest ktoś, kto by nie musiał odejść w zaświaty? [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:49) Który człowiek będzie żył, nie widząc śmierci, i z mocy grobu ocali swoją duszę? Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:49) Gdzie bohater, który by żył i nie zaznał śmierci Albo wyrwał swą duszę z mocy świata zmarłych? Sela.