« Psal 89:48 Księga Psalmów 89:49 Psal 89:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:48) Gdzie są miłosierdzia twoja stara, Gospodnie, jako jeś przysiągł Dawidowi w prawdzie twojej?
2.PS.PUŁAWSKI(88:48) Gdzie są miłosierdzia twoja ❬stara❭, Boże, jakoś przysiągł Dawidowi w prawdzie twojej?
3.WUJEK.1923(89:50) Gdzież są, Panie, stare miłosierdzia twoje; jakoś przysiągł Dawidowi w prawdzie twojéj?
4.GDAŃSKA.1881(89:50) Gdzież są litości twoje dawne, o Panie! któreś przysiągł Dawidowi w prawdzie swej?
5.GDAŃSKA.2017Gdzie są, o Panie, twoje dawne łaski, które przysiągłeś Dawidowi w swej prawdzie?
6.PS.BYCZ.1854(89:50) Gdzież dobrodziejstwa-Twe, te-pierwotne, o-Panie! któreś zaprzysiągł-był Dawidowi, w-prawdziwości-Twojéj?
7.GÖTZE.1937(89:50) Gdzież są, o Panie, poprzednie łaski Twoje, które przysiągłeś na wierność Swoją Dawidowi?
8.CYLKOW(89:50) Gdzież łaski Twoje dawne Panie, któreś zaprzysiągł Dawidowi w wierności Twojéj.
9.KRUSZYŃSKI(89:50) Gdzież są dawne miłosierdzia Twoje, Panie! wszak przysiągłeś Dawidowi według prawdy Twej!
10.ASZKENAZY (89:50) Gdzież łaski Twe pierwotne, o Panie, któreś. zaprzysiągł Dawidowi w Twej wierności?
11.SZERUDA(89:50) Gdzież są, Panie, Twoje dawne obietnice łaski, które pod przysięgą dałeś Dawidowi w wierności swej?
12.TYSIĄCL.WYD1(88:50) Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski, któreś na wierność Twoją przysiągł Dawidowi?
13.TYSIĄCL.WYD5(89:50) Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski, które zaprzysiągłeś Dawidowi na swoją wierność?
14.BRYTYJKA(89:50) Gdzież są, o Panie, twe pradawne łaski, Któreś w wierności swej zaprzysiągł Dawidowi?
15.POZNAŃSKA(89:50) Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski, któreś poprzysiągł Dawidowi na Twoją wierność?
16.WARSZ.PRASKA(89:50) A gdzież są, o Panie, dzieła dobroci obiecane Dawidowi w wierności Twojej?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:50) Gdzie Twoje dawne łaski, Panie, które w Swojej wierności przysiągłeś Dawidowi?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:50) Gdzie są, Panie, Twe dawne dzieła łaski, Które przysiągłeś w swej wierności Dawidowi?