« Psal 89:49 Księga Psalmów 89:50 Psal 89:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:49) Pamięcien bądź, ❬Gospodnie❭, przekory sług twojich, jąż trzymał jeśm w łonie mojem, wiela poganow,
2.PS.PUŁAWSKI(88:49) Pomni, Boże, przekorę sług twych, jąż trzymał jeśm w łonie mym, wiela poganow,
3.WUJEK.1923(89:51) Wspomnij, Panie, na zelżywość sług twoich, (którąm zadzierżał w zanadrzu mojem), od wiela narodów:
4.GDAŃSKA.1881(89:51) Wspomnij, Panie! na zelżywość sług twoich, a jakom ponosił wzgardę w zanadrzu swem od wszystkich narodów możnych.
5.GDAŃSKA.2017Pamiętaj, Panie, o zniewadze twoich sług; o tym, że noszę w swym zanadrzu wzgardę wszystkich możnych narodów;
6.PS.BYCZ.1854(89:51) Pamiętaj, o-Panie! zniewagę sług-Twoich; ja-noszę w-łonie-mojém, od wszech wielkich ludów,
7.GÖTZE.1937(89:51) Wspomnij, Panie, pohańbienie sług Swoich, które noszę w zanadrzu swojem, obelgę od wszystkich narodów,
8.CYLKOW(89:51) Wspomnij Panie na wstyd sług Twoich, który niosłem w łonie mojém od wszystkich tych licznych narodów.
9.KRUSZYŃSKI(89:51) Wspomnij, Panie, na zniewagę sług Twoich, nosiłem wzgardę w zanadrzu mem wszystkich licznych narodów.
10.ASZKENAZY (89:51) Wspomnij Panie na hańbę sług Twoich, że w łonie mem dźwigam wszystko znaczne ludy,
11.SZERUDA(89:51) Wspomnij, Panie, na hańbę sług swoich, że w zanadrzu mym noszę szyderstwo narodów.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:51) Pomnij, o Panie, na zniewagę sług Twoich: noszę w mym zanadrzu całą wrogość pogan,
13.TYSIĄCL.WYD5(89:51) Pomnij, o Panie, na zniewagę sług Twoich, noszę w mym zanadrzu całą wrogość narodów,
14.BRYTYJKA(89:51) Pomnij, Panie, na zniewagę sług twoich, Którą noszę w sercu moim jako doznaną od wielu narodów,
15.POZNAŃSKA(89:51) Wspomnij, Panie, na zniewagę Twoich sług, na to, że noszę w piersi wzgardę narodów,
16.WARSZ.PRASKA(89:51) Wejrzyj, o Panie, na poniżenie sługi, w moim sercu noszę wzgardę narodów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:51) Wspomnij, Panie, na wstyd Twoich sług, który nosiłem w moim łonie od wszystkich, licznych narodów;
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:51) Wejrzyj, Panie, na hańbę swoich sług, Którą ciągle noszę w mej pamięci. Wejrzyj na te wszystkie wielkie ludy,