« Psal 89:5 Księga Psalmów 89:6 Psal 89:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:7) Bo kto w obłocech zrowna sie Gospodnu, rowiennik będzie Gospodnu w synoch Bożych?
2.PS.PUŁAWSKI(88:7) Bo kto w obłocech zrowna sie Bogu, rowiennik będzie Bogu w synoch bożych?
3.WUJEK.1923(89:7) Albowiem któż na obłokach Panu zrównany będzie? podobny będzie Bogu między syny bożymi?
4.GDAŃSKA.1881(89:7) Albowiem któż na niebie przyrównany może być Panu? kto podobien jest Panu między synami mocarzów?
5.GDAŃSKA.2017Któż bowiem na niebie może się równać z PANEM? Kto pośród synów mocarzy jest podobny do PANA?
6.PS.BYCZ.1854(89:7) Bo, któżby w-niebie, przyrównał-się do-Pana? któż podobnym do-Pana, między-synami potężnych?
7.GÖTZE.1937(89:7) Bo któż w obłokach może być z Panem porównany? Któż równy jest Panu wśród synów bożych?
8.CYLKOW(89:7) Bo któż na wysokościach dorówna Bogu, podobny do Boga między synami bóztw.
9.KRUSZYŃSKI(89:7) Albowiem któż na niebie przyrównany może być do Pana, któż podobny do Pana wśród synów Bożych?
10.ASZKENAZY (89:7) Bo któż w przestworzu sprosta Jehowie, któż podobny Jehowie między synami sił bożych?
11.SZERUDA(89:7) Któż bowiem na obłokach równy Panu, któż podobny Panu pośród synów Bożych?
12.TYSIĄCL.WYD1(88:7) Bo któż na obłokach będzie równy Panu, któż wśród Bożych synów do Pana będzie podobny?
13.TYSIĄCL.WYD5(89:7) Bo któż na obłokach będzie równy Panu, któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny?
14.BRYTYJKA(89:7) Któż bowiem na obłokach równy Panu, Któż podobny Panu pośród synów Bożych?
15.POZNAŃSKA(89:7) Któż bowiem na wysokościach mógłby się równać z Jahwe, kto jest podobny Jahwe spośród synów Bożych?
16.WARSZ.PRASKA(89:7) Bo któż jest jak Pan na obłokach, któryż z bogów jest równy Panu?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:7) Bowiem na wysokościach kto dorówna WIEKUISTEMU, kto jest podobny do WIEKUISTEGO między synami Boga?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:7) Bo kto na obłokach dorównuje PANU, Kto przypomina PANA pośród synów Bożych?