« Psal 89:6 Księga Psalmów 89:7 Psal 89:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(88:8) Bog, jenże sławion będzie w radzie świętych, wieliki i groźny nade wszemi, jiż w ❬o❭kolicy jego są.
2.PS.PUŁAWSKI(88:8) Bog, jegoż sławią w radzie świętych, wieliki i groźny nade wszemi, jiż w okolicy jego są.
3.WUJEK.1923(89:8) Bóg, który jest wielbion w radzie świętych: wielki i straszliwy nade wszystkie, którzy są około niego.
4.GDAŃSKA.1881(89:8) I w zgromadzeniu świętych bardzo jest Bóg straszliwy, a straszny nade wszystkich, którzy są około niego.
5.GDAŃSKA.2017Bóg jest straszliwy w zgromadzeniu świętych i budzi grozę wśród wszystkich, którzy są wokół niego.
6.PS.BYCZ.1854(89:8) Bóg, okropnym, w-radzie-tajnéj świętych, wielce; i-strasznym, dla wszystkich, co, około-Niego.
7.GÖTZE.1937(89:8) Bóg jest bardzo przerażający w zgromadzeniu świętych i straszniejszy niż wszyscy dokoła Niego.
8.CYLKOW(89:8) Pan wielbiony w zgromadzeniu świętych niezliczoném, a wspaniały ponad całém otoczeniem Swojém,
9.KRUSZYŃSKI(89:8) Bóg jest straszliwy w zgromadzeniu świętych, i bardzo przedziwny wśród wszystkich, co Go otaczają
10.ASZKENAZY (89:8) Wszechmocny, straszny chwałą w tajnem świętych mnogiem zebraniu i przeraźliwy nad wszystko dookoła Niego.
11.SZERUDA(89:8) Bóg groźny jest w radzie świętych, potężny i straszny nade wszystkich wokoło Niego.
12.TYSIĄCL.WYD1(88:8) Bóg w gronie świętych przejmuje bojaźnią, większy nad wszystkich wokół Niego — przyprawia o drżenie.
13.TYSIĄCL.WYD5(89:8) Bóg w radzie świętych przejmuje bojaźnią, wielki jest i straszny - ponad wszystkich wokół Niego.
14.BRYTYJKA(89:8) Bóg groźny jest w gronie świętych, Potężny i straszny nad wszystkich wokół niego.
15.POZNAŃSKA(89:8) Groźny jest Bóg w radzie świętych, wielki i straszliwszy niż wszyscy, którzy Go otaczają.
16.WARSZ.PRASKA(89:8) Przepotężny jest Bóg w radzie świętych swoich, jest On wielki i straszny dla wszystkich dokoła.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(89:8) Pan jest wielbiony w niezliczonym zgromadzeniu świętych i wspaniały ponad całym swym otoczeniem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(89:8) Bóg budzący respekt przebywa w radzie świętych, Mocniejszy i groźniejszy niż wszyscy wokół Niego.