« Psal 9:10 Księga Psalmów 9:11 Psal 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:11) Śpiewajcie Gospodnu, jenże przebywa w Syjon, powiadajcie miedzy ludem naukę jego.
2.PS.PUŁAWSKI(9:11) Śpiewajcie Bogu, jenże przebywa w Syjon, powiedajcie miedzy ludem naukę jego.
3.WUJEK.1923(9:12) Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syonie: opowiadajcie między narody sprawy jego.
4.GDAŃSKA.1881(9:12) Śpiewajcież Panu, który mieszka na Syonie; opowiadajcie między narodami sprawy jego.
5.GDAŃSKA.2017Śpiewajcie PANU, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie wśród narodów o jego dziełach.
6.PS.BYCZ.1854(9:12) Spiéwajcie Panu, zamieszkającemu Syon; oznajmiajcie, między-narodami, czyny-Jego.
7.GÖTZE.1937(9:12) Wysławiajcie w psalmach Pana, który mieszka na Syjonie; obwieszczajcie wśród narodów dzieła Jego.
8.CYLKOW(9:12) Śpiewajcie Bogu, który zamieszkał na Cyonie, rozpowiadajcie między narodami dzieła Jego.
9.KRUSZYŃSKI(9:12) Śpiewajcie Bogu. co zamieszkujecie Sjon, opowiadajcie wśród narodów o sprawach Jego.
10.ASZKENAZY (9:12) Nućcie pieśń Jehowie, co mieszka na Syonie, zwiastujcie między narody potężne Jego czyny.
11.SZERUDA(9:12) Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie pośród narodów dzieła Jego!
12.TYSIĄCL.WYD1(9:12) {Zain} Psalm śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, pośród narodów głoście Jego dzieła,
13.TYSIĄCL.WYD5(9:12) {Zain} Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie, pośród narodów głoście Jego dzieła,
14.BRYTYJKA(9:12) Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, Opowiadajcie pośród ludów dzieła jego!
15.POZNAŃSKA(9:12) Śpiewajcie na cześć Jahwe, którego siedzibą jest Syjon, głoście wśród narodów wielkie dzieła Jego!
16.WARSZ.PRASKA(9:12) [Zain] Śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie, opowiadajcie wśród narodów o Jego dziełach,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:12) Śpiewajcie BOGU, który zamieszkał na Cyonie, rozpowiadajcie pomiędzy narodami Jego dzieła.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:12) Śpiewajcie PANU mieszkającemu na Syjonie, Rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła!
19.TOR.PRZ.Śpiewajcie Jhwh, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie wśród narodów o Jego dziełach.