« Psal 9:11 Księga Psalmów 9:12 Psal 9:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:12) ❬Bo zyskuję krwie jich wspomienął jest, nie zapomienął jest wołania ubogich❭.
2.PS.PUŁAWSKI(9:12) Bo zyskuję krwie ich wspomienął jest, nie zapomienął jest wołania ubogich.
3.WUJEK.1923(9:13) Albowiem mszczący się krwie ich wspominał: nie zapomniał ubogich wołania.
4.GDAŃSKA.1881(9:13) Boć on szuka krwi, i mają w pamięci, a nie zapomina wołania utrapionych.
5.GDAŃSKA.2017Bo on dopomina się krwi i pamięta o nich, a nie zapomina wołania strapionych.
6.PS.BYCZ.1854(9:13) Ponieważ, poszukiwający zabójstw, oneż pamięta; On, nie zapomina wołania strapionych.
7.GÖTZE.1937(9:13) Albowiem Ten, który jest mścicielem przelanej krwi, pamiętał o nich; nie zapomniał o wołaniu nędznego.
8.CYLKOW(9:13) Bo mściciel krwi, On zapamiętał ich, nie zapomniał wołania uciśnionych.
9.KRUSZYŃSKI(9:13) Ponieważ On szuka krwi i ma ich w pamięci, - nie zapomina o wołaniu utrapionych.
10.ASZKENAZY (9:13) Gdyż ten, co z krwi przelanej żąda obrachunku, wspomina tamtych i nie zapomina bolesnego krzyku kornych męczenników.
11.SZERUDA(9:13) Bo jako mściciel krwi pamięta o nich, nie zapomina o wołaniu ubogich.
12.TYSIĄCL.WYD1(9:13) bo mściciel krwi na nich wspomniał, nie zapomniał wołania ubogich.
13.TYSIĄCL.WYD5(9:13) bo mściciel krwi pamięta o ubogich, pamięta, a nie zapomina ich wołania.
14.BRYTYJKA(9:13) Bo mściciel krwi pamiętał o nich, Nie zapomniał wołania ubogich.
15.POZNAŃSKA(9:13) Bo On, mściciel krwi, pamiętał o nich, nie zapomniał krzyku udręczonych.
16.WARSZ.PRASKA(9:13) bo wszelką krew pomści i na ubogich wspomni, i nie będzie nieczuły na ich krzyk o pomoc.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:13) Bo mściciel krwi, On ich zapamiętał, nie zapomniał wołania uciśnionych.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:13) Gdyż Stróż sprawiedliwości nie zapomniał o nich, On pamięta o wołaniu uciśnionych.
19.TOR.PRZ.Bo On szuka krwi i pamięta o nich, i nie zapomina wołania strapionych.