« Psal 9:13 Księga Psalmów 9:14 Psal 9:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:14b) bych wypowiedział wszytko chwalenie twoje w wierzejach cory Syjon. (9:15a) Wiesielić sie będę we zbawieniu twojem;
2.PS.PUŁAWSKI(9:14b) bych wypowiedział wszytko chwalenie twoje w uliczkach cory Syjon. (9:15a) Wiesielić sie będę we zbawieniu twoim;
3.WUJEK.1923(9:15) Abych opowiadał wszystkie chwały twoje w bramach córki Syońskiéj: będę się weselił w zbawieniu twojem.
4.GDAŃSKA.1881(9:15) Abym opowiadał wszystkie chwały twoje w bramach córki Syońskiej, weseląc się w zbawieniu twojem.
5.GDAŃSKA.2017Abym głosił wszelką twą chwałę w bramach córki Syjonu; będę się radował twoim zbawieniem.
6.PS.BYCZ.1854(9:15) Ażebym opowiadał, wszystkie wysławiania-Ciebie, w-bramach córki Syonu, i cieszył-się, w-zbawieniu-Twojém.
7.GÖTZE.1937(9:15) Abym opowiadał całą chwałę Twoją w bramach córki Syjońskiej i weselił się z wybawienia Twego.
8.CYLKOW(9:15) Abym opowiadał wszystką chwałę Twoję u wrót córy Cyonu, abym się cieszył pomocą Twoją.
9.KRUSZYŃSKI(9:15) Obym opowiadał wszystkie pochwały Twoje w bramach córki Sjońskiej; weselić się będę w zbawieniu Twojem.
10.ASZKENAZY (9:15) Abym mógł rozgłosić wszystką Twą chwałę i bym w bramach córy Syońskiej mógł radować się. dziełem Twego wybawienia.
11.SZERUDA(9:15) abym opowiadał wszystkie chwalebne czyny Twoje, w bramach córki Syjonu weselił się ze zbawienia Twojego.
12.TYSIĄCL.WYD1(9:15) bym głosił wszystką Twą chwałę w bramach Córy Syjońskiej i weselił się Twoją pomocą.
13.TYSIĄCL.WYD5(9:15) bym głosił całą Twą chwałę w bramach Córy Syjońskiej i weselił się Twoją pomocą.
14.BRYTYJKA(9:15) Abym głosił wszelką chwałę twoją w bramach córki Syjonu, Radować się będę wybawieniem twoim.
15.POZNAŃSKA(9:15) Dlatego opowiadać będę wszystkie Twoje sławne czyny w bramach córy Syjonu i będę się radował z Twej pomocy.
16.WARSZ.PRASKA(9:15) bym mógł śpiewać Twoją chwałę w bramach Syjonu i radować się, boś przyszedł mi z pomocą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:15) bym przy bramach córki Cyonu opowiadał całą Twą chwałę, abym się cieszył Twym zbawieniem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:15) Chciałbym pełnię Twojej chwały głosić w bramach Córki Syjonu I wreszcie się nacieszyć Twoim wybawieniem.
19.TOR.PRZ.Bym głosił wszelką Twoją chwałę w bramach córki Syjonu, będę się radował Twoim zbawieniem.