« Psal 9:2 Księga Psalmów 9:3 Psal 9:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIW obroceniu nieprzyjaciela mego opak rozboleją sie i zginą od oblicza twego,
2.PS.PUŁAWSKIW obroceniu nieprzyja[cia]ciela mego opak rozboleją sie i zginą od oblicza twego,
3.WUJEK.1923(9:4) Gdy nieprzyjaciel mój obróci się nawstecz: osłabieją i poginą przed oblicznością twoją.
4.GDAŃSKA.1881(9:4) Że się obrócili nieprzyjaciele moi na wstecz: upadli i poginęli od obliczności twojej.
5.GDAŃSKA.2017Gdy cofną się moi nieprzyjaciele, upadną i znikną sprzed twego oblicza.
6.PS.BYCZ.1854(9:4) Za-pędzenia nieprzyjaciół-mych wstecz, oni-upadli i-wyginęli, zprzed-oblicza-Twego.
7.GÖTZE.1937(9:4) Gdy się cofali wrogowie moi, potknęli się i poginęli przed obliczem Twojem.
8.CYLKOW(9:4) Że pierzchły wrogi moje wstecz, upadły i zginęły przed obliczem Twojém.
9.KRUSZYŃSKI(9:4) Obracając się wstecz nieprzyjaciele moi, upadli i poginęli przed obliczem Twojem,
10.ASZKENAZY (9:4) Kiedy rozpoczną odwrót wrogowie moi, - potkną się i zatraceni będą z przed Twego oblicza, -
11.SZERUDA(9:4) Bo odwrócili się nieprzyjaciele moi, potknęli się i poginęli przed obliczem Twoim.
12.TYSIĄCL.WYD1(9:4) {Bet} Bo wrogowie moi wstecz ustąpili, upadli i zginęli sprzed Twego oblicza.
13.TYSIĄCL.WYD5(9:4) {Bet} Bo wrogowie moi się cofają, padają, giną sprzed Twego oblicza.
14.BRYTYJKA(9:4) Bo cofnęli się nieprzyjaciele moi, Potknęli się i poginęli przed obliczem twoim,
15.POZNAŃSKA(9:4) Bo nieprzyjaciele moi pierzchnęli, potknęli się i zniknęli sprzed Twego oblicza.
16.WARSZ.PRASKA(9:4) [Bet] Bo zostali odtrąceni wrogowie moi, upadli i znikli sprzed Twego oblicza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:4) bowiem moi nieprzyjaciele pierzchli wstecz, upadli i zginęli przed Twym obliczem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:4) Moi wrogowie odstąpią, Potkną się i padną przed Tobą,
19.TOR.PRZ.Gdy cofną się moi nieprzyjaciele, to potkną się i zginą przed Twoim obliczem.