« Psal 9:6 Księga Psalmów 9:7 Psal 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:7b) a Gospodzin na wieki przebywa. (9:8a) Nagotował jest w sądzie stolec swoj
2.PS.PUŁAWSKI(9:7b) a Gospodzin na wieki będzie. (9:8a) Uczynił w sądzie stolec swoj
3.WUJEK.1923(9:8) A Pan trwa na wieki: nagotował na sąd stolicę swą.
4.GDAŃSKA.1881(9:8) Ale Pan na wieki trwa; zgotował stolicę swoję na sąd.
5.GDAŃSKA.2017Ale PAN trwa na wieki, ustawił swój tron, by sądzić.
6.PS.BYCZ.1854(9:8) Ale Pan, na-wieki zostanie, umacniając, do-sądu, tron-swój.
7.GÖTZE.1937(9:8) Ale Pan tronuje na wieki; przygotował tron Swój na sąd.
8.CYLKOW(9:8) Ale Bóg wiecznie zasiada, ustanowił do sądu tron Swój.
9.KRUSZYŃSKI(9:8) Lecz Bóg na wieki trwa; przygotował na sąd stolicę swoją.
10.ASZKENAZY (9:8) Ale Jehowa na wieczność się osiada i utwierdza Swój tron, aby odprawiać sądy -
11.SZERUDA(9:8) Lecz Pan trwa na wieki, przygotował tron na swój sąd.
12.TYSIĄCL.WYD1(9:8) {He} A Pan zasiada na wieki, na sąd swą stolicę ustawił.
13.TYSIĄCL.WYD5(9:8) {He} A Pan zasiada na wieki, swój tron ustawia, by sądzić.
14.BRYTYJKA(9:8) Lecz Pan trwa na wieki, Ustawia na sąd tron swój.
15.POZNAŃSKA(9:8) Jahwe natomiast panuje na wieki; ustawił swój tron, by sprawować sąd.
16.WARSZ.PRASKA(9:8) A Pan na wieki panuje, każe swój tron ustawić, by sądzić.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:8) Ale BÓG wiecznie zasiada, ustanowił Swój tron do sądu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:8) PAN jednak króluje na wieki; Tron gotowy, On zasiada na sąd!
19.TOR.PRZ.Ale Jhwh trwa na wieki, ustawił swój tron na sąd.