« Psal 9:7 Księga Psalmów 9:8 Psal 9:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9:8b) a on będzie sędzić świat w prawie i sędzić będzie lud w prawdzie.
2.PS.PUŁAWSKI(9:8b) i on będzie sądził okrąg ziemie w sprawiedliwości i będzie sądził lud w prawdzie.
3.WUJEK.1923(9:9) I on będzie sądził okrąg ziemie w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881(9:9) On będzie sądził okrąg ziemi w sprawiedliwości, i osądzi narody w prawości.
5.GDAŃSKA.2017On będzie sądził świat sprawiedliwie, osądzi narody według słuszności.
6.PS.BYCZ.1854(9:9) Bo On, będzie-sądził świat, z-sprawiedliwością; będzie-wyrokował ludom, z-prawością.
7.GÖTZE.1937(9:9) I będzie sądził okrąg ziemi w sprawiedliwości, a sąd sprawować będzie nad narodami w prawości.
8.CYLKOW(9:9) A On sądzi świat w sprawiedliwości; wyrokuje o narodach wedle słuszności.
9.KRUSZYŃSKI(9:9) I On będzie sądził okrąg ziemi sprawiedliwie - narody osądzi w prawości.
10.ASZKENAZY (9:9) I sądzić będzie świat sprawiedliwością a prawością narody.
11.SZERUDA(9:9) W sprawiedliwości sądzi okrąg ziemi, według słuszności wymierza narodom prawo.
12.TYSIĄCL.WYD1(9:9) I sprawiedliwie sam będzie świat sądził, narodom bezstronnie porozstrzyga sprawy.
13.TYSIĄCL.WYD5(9:9) Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, wyda narodom bezstronny wyrok.
14.BRYTYJKA(9:9) Sądzić będzie świat sprawiedliwie, Bezstronnie osądzać ludy.
15.POZNAŃSKA(9:9) On sądzi świat sprawiedliwie, wydaje słuszne wyroki na narody.
16.WARSZ.PRASKA(9:9) I sądzi sprawiedliwie cały okrąg ziemi, i ogłasza narodom wyroki, na jakie zasłużyli.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:9) On sądzi świat w sprawiedliwości, według słuszności wydaje wyrok o narodach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:9) Będzie sądził świat sprawiedliwie, Sprawy narodów rozstrzygnie bezstronnie.
19.TOR.PRZ.On będzie sądził świat sprawiedliwie i wyda na narody wyrok prawy.