« Psal 90:12 Księga Psalmów 90:13 Psal 90:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(89:15) Obroci sie, Gospodnie, i dokąd to? I modlący bądź nad sługami twojimi.
2.PS.PUŁAWSKI(89:15) Obroci sie, Boże, i dokąd? A usłyszcą bądź nad sługami twymi.
3.WUJEK.1923Nawróćże się, Panie! dokądże? a daj się ubłagać sługom twoim.
4.GDAŃSKA.1881Nawróćże się, Panie! dokądże odwłaczasz? zlitujże się nad sługami twymi.
5.GDAŃSKA.2017Powróć, PANIE. Jak długo jeszcze? Zlituj się nad swymi sługami.
6.GÖTZE.1937Wróć, Panie! Jak długo będziesz zwlekał? i zlituj się nad sługami Twymi!
7.CYLKOWZwróć się o Boże, dopókiż jeszcze, i ulituj się nad sługami Twojemi.
8.KRUSZYŃSKINawróć się Panie, dokądże... i zlituj się nad sługami swymi!
9.ASZKENAZY Wróć się Jehowo, - dopokąd - i użal się sług Twoich.
10.SZERUDAPowróć, Panie, dokądże...? I zmiłuj się nad sługami swymi!
11.TYSIĄCL.WYD1(89:13) Powróć, o Panie — dokądże jeszcze? I dla sług Twoich bądź litościwy.
12.TYSIĄCL.WYD5Zwróć się, o Panie, dokądże jeszcze...? I bądź litościwy dla sług Twoich!
13.BRYTYJKAZwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze, Zmiłuj się nad sługami swymi!
14.POZNAŃSKAPowróć, o Jahwe! Jakże długo jeszcze? Ulituj się nad swymi sługami!
15.WARSZ.PRASKAO Panie, zwróć się ku nam wreszcie i ulituj się nad Twymi sługami!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zwróć się, WIEKUISTY. Jak długo jeszcze? Ulituj się nad Twoimi sługami.
17.EIB.BIBLIA.2016Zawróć, PANIE! Jak długo jeszcze? Zmiłuj się nad swoimi sługami!