« Psal 90:12 Księga Psalmów 90:13 Psal 90:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(89:15) Obroci sie, Gospodnie, i dokąd to? I modlący bądź nad sługami twojimi.
2.PS.PUŁAWSKI(89:15) Obroci sie, Boże, i dokąd? A usłyszcą bądź nad sługami twymi.
3.WUJEK.1923Nawróćże się, Panie! dokądże? a daj się ubłagać sługom twoim.
4.GDAŃSKA.1881Nawróćże się, Panie! dokądże odwłaczasz? zlitujże się nad sługami twymi.
5.GDAŃSKA.2017Powróć, PANIE. Jak długo jeszcze? Zlituj się nad swymi sługami.
6.PS.BYCZ.1854Obróć-się, Panie, dopókiż? i-zmiłuj-się nad sługami-Twoimi.
7.GÖTZE.1937Wróć, Panie! Jak długo będziesz zwlekał? i zlituj się nad sługami Twymi!
8.CYLKOWZwróć się o Boże, dopókiż jeszcze, i ulituj się nad sługami Twojemi.
9.KRUSZYŃSKINawróć się Panie, dokądże... i zlituj się nad sługami swymi!
10.ASZKENAZY Wróć się Jehowo, - dopokąd - i użal się sług Twoich.
11.SZERUDAPowróć, Panie, dokądże...? I zmiłuj się nad sługami swymi!
12.TYSIĄCL.WYD1(89:13) Powróć, o Panie — dokądże jeszcze? I dla sług Twoich bądź litościwy.
13.TYSIĄCL.WYD5Zwróć się, o Panie, dokądże jeszcze...? I bądź litościwy dla sług Twoich!
14.BRYTYJKAZwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze, Zmiłuj się nad sługami swymi!
15.POZNAŃSKAPowróć, o Jahwe! Jakże długo jeszcze? Ulituj się nad swymi sługami!
16.WARSZ.PRASKAO Panie, zwróć się ku nam wreszcie i ulituj się nad Twymi sługami!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zwróć się, WIEKUISTY. Jak długo jeszcze? Ulituj się nad Twoimi sługami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZawróć, PANIE! Jak długo jeszcze? Zmiłuj się nad swoimi sługami!