« Psal 93:5 Księga Psalmów 94:1 Psal 94:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:1) Bog pomst Gospodzin, Bog pomst wolnie czynił jest.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm. (93:1) Bog pomst Gospodzin, Bog pomst wolnie czynił.
3.WUJEK.1923Psalm samemu Dawidowi, na czwarty dzień Szabatu. Bóg pomsty, Pan: Bóg pomsty wolno poczynał.
4.GDAŃSKA.1881Boże pomst! Panie Boże pomst! rozjaśnij się!
5.GDAŃSKA.2017Boże zemsty, PANIE Boże zemsty, objaw się!
6.PS.BYCZ.1854O-Boże żądz-pomsty! o-Panie, Boże zemst! zajaśniéjże.
7.GÖTZE.1937BOŻE pomsty, Panie, Boże pomsty, ukaż się!
8.CYLKOWPanie pomsty, Boże, Panie pomsty zajaśniéj.
9.KRUSZYŃSKIBoże pomst, Panie! Boże pomst objaw się!
10.ASZKENAZY Wszechmocnym Bogiem pomst Jehowa, Wszechmocny Boże pomst - ukaż się!
11.SZERUDABogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty ukaż się!
12.TYSIĄCL.WYD1(93:1) Boże, mścicielu, Panie, Boże, mścicielu, zabłyśnij.
13.TYSIĄCL.WYD5Boże, Mścicielu, Panie, Boże, Mścicielu, ukaż się!
14.BRYTYJKABogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty, ukaż się!
15.POZNAŃSKABoże pomsty, Jahwe, Boże pomsty, objaw się!
16.WARSZ.PRASKABoże, który odpłacasz za wszystko, o Panie i Boże zapłaty, racz się objawić!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Boże pomsty, WIEKUISTY, Boże pomsty – zajaśniej.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBogiem pomsty jest PAN! Boże pomsty, zajaśniej swoim blaskiem!
19.TOR.PRZ.Boże pomsty, Jhwh, Boże pomsty, zajaśniej!