« Psal 94:9 Księga Psalmów 94:10 Psal 94:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:10) Jenże kaźni pogany, nie będzie karat, jen uczy człowieka naukę?
2.PS.PUŁAWSKI(93:10) Jen kaźni pogany, nie będzie karać, jen uczy człowieka naukę?
3.WUJEK.1923Który strofuje narody, zaż nie będzie karał? który uczy człowieka mądrości.
4.GDAŃSKA.1881Izali ten, który ćwiczy narody, nie będzie karał? który uczy człowieka umiejętności.
5.GDAŃSKA.2017Czy ten, który chłoszcze narody, nie będzie karał? Ten, który uczy człowieka wiedzy, czy nie wie?
6.PS.BYCZ.1854Ten,-karcący narody, czyliżby-nie zgromił, który-nauczającym ludzi umiejętności?
7.GÖTZE.1937Który smaga narody, czyżby nie karał, On, który prowadzi człowieka do poznania?
8.CYLKOWKto karci narody czyżby nie karał. On który uczy człowieka wiedzy,
9.KRUSZYŃSKIKtóry karci narody, czy nie uderzy, który uczy człowieka umiejętności?
10.ASZKENAZY Który narody ćwiczy, czyżby nie strofował, On, który człowieka uczy poznania?
11.SZERUDACzy ten, który wychowuje narody, nie karci; On, który uczy człowieka poznania?
12.TYSIĄCL.WYD1(93:10) Czy Ten, który poucza ludy, nie ukarze? Ten, który ludzi naucza mądrości?
13.TYSIĄCL.WYD5czy nie ma karać Ten, co strofuje ludy, Ten, który ludzi naucza mądrości?
14.BRYTYJKACzy Ten, co wychowuje narody, nie karci; On, który uczy człowieka poznania?
15.POZNAŃSKACzyżby Ten, który upomina narody, mógł nie karcić? Ten, który poucza człowieka, miałby nic nie wiedzieć?
16.WARSZ.PRASKACzy nie ześle kary Ten, co napomina ludy? Ten, który wszystkich naucza mądrości?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto karci narody – czyżby nie karał? On, co człowieka uczy wiedzy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy Ten, który karci narody, nie umie upomnieć - On, który ludziom udziela poznania?
19.TOR.PRZ.Czy Ten, który poucza narody, nie będzie karcił, On, który uczy człowieka wiedzy?