« Psal 94:11 Księga Psalmów 94:12 Psal 94:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:12) Błogosławiony człowiek, jegoż ty nauczysz, Gospodnie, i z twego zakona nauczysz ji,
2.PS.PUŁAWSKI(93:12) Błogosławiony człowiek, jegoż ty nauczasz, Boże, i z twego zakona nauczysz ji,
3.WUJEK.1923Błogosławiony człowiek, którego ty, Panie, wyćwiczysz: a nauczysz go zakonu swego.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławiony jest mąż, którego ty ćwiczysz, Panie! a zakonu twego uczysz go.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony mąż, którego ty chłoszczesz, PANIE, i uczysz go twym prawem;
6.PS.BYCZ.1854Szczęśliwy ten człowiek, co poprawiasz-go, Panie, i,-z-ustawy-Twéj, nauczasz-go.
7.GÖTZE.1937Szczęsny mąż, którego Ty, Panie, smagasz i którego z zakonu Swego pouczasz,
8.CYLKOWSzczęsny mąż, którego karcisz Boże, a w zakonie Twoim nauczasz go.
9.KRUSZYŃSKIBłogosławiony mąż, którego Ty karzesz, Panie! i którego uczysz swego prawa!
10.ASZKENAZY Szczęśliw mąż, którego Ty, Panie jestestwa oćwiczysz a z Twej nauki dasz mu pouczenie.
11.SZERUDASzczęsny mąż, którego Ty, Panie, wychowujesz i uczysz zakonu swego,
12.TYSIĄCL.WYD1(93:12) Błogosławiony mąż, którego Ty pouczasz, o Panie, i prawem Twoim urabiasz,
13.TYSIĄCL.WYD5Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie, i prawem Twoim pouczasz,
14.BRYTYJKABłogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, Którego uczysz zakonu swego,
15.POZNAŃSKASzczęśliwy człowiek, którego Ty, o Jahwe, kształtujesz i pouczasz przez swe Prawo,
16.WARSZ.PRASKASzczęśliwy mąż, którego Ty, O Panie, wychowujesz i pouczasz Twoimi prawami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szczęśliwy mąż, którego karcisz, BOŻE, i w Twoim Prawie go nauczasz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczęśliwy człowiek czynu, którego Ty karcisz, PANIE, I którego uczysz w oparciu o swoje Prawo,
19.TOR.PRZ.Błogosławiony mąż, którego Ty karcisz, Jh[wh], i nauczasz go Twojego Prawa;