« Psal 94:12 Księga Psalmów 94:13 Psal 94:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:13) by ukojił jemu ote dniow złych, ażby u[o]kopan był grzesznemu doł.
2.PS.PUŁAWSKI(93:13) by ukoił jemu ode dniow złych, ażby ukopan grzesznemu doł.
3.WUJEK.1923Abyś mu ulżył ode złych dni, aż wykopają dół grzesznikowi.
4.GDAŃSKA.1881Abyś mu sprawił pokój od złych dni, ażby był wykopany dół niezbożnikowi.
5.GDAŃSKA.2017Aby dać mu odpocząć od złych dni, aż będzie wykopany dół dla niegodziwego.
6.PS.BYCZ.1854Dla-dania-pokoju mu, trwalszego, niżeli-dni nieszczęsnych, aż-do wykopania bezbożnemu, grobu.
7.GÖTZE.1937Aby dać mu pokój od złych dni, aż bezbożnym wykopany będzie dół.
8.CYLKOWBy dać mu otuchę w dni niedoli, póki wykopanym nie będzie dla niegodziwego grób.
9.KRUSZYŃSKIAbyś mu dał odpocznienie od złych dni, aż będzie wykopany dół dla bezbożnika.
10.ASZKENAZY Aby dać mu ukojenie od dni złych, aż będzie wykopany dół niegodziwcowi.
11.SZERUDAaby dać mu spokój w dniach niedoli, aż wykopią dół bezbożnikowi.
12.TYSIĄCL.WYD1(93:13) by dać mu odpocząć po dniach nieszczęśliwych, nim grób wykopią niezbożnemu.
13.TYSIĄCL.WYD5by dać mu wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, nim grób wykopią dla występnego.
14.BRYTYJKAAby mu dać odpocznienie po dniach niedoli, Aż wykopią dół bezbożnemu.
15.POZNAŃSKAby go uchronić od dni niedoli, dopóki nie wykopią dołu dla bezbożnego.
16.WARSZ.PRASKAChronisz go przed złymi dniami, dopóki nie przygotuje się grobu dla złoczyńcy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby mu dać otuchę w dni niedoli, dopóki nie będzie wykopany grób niegodziwego.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBy dać mu odpocząć od zmagań dni niedoli, Aż zostanie wykopany dół dla bezbożnego.
19.TOR.PRZ.Aby zapewnić mu spokój od złych dni, aż będzie wykopany grób dla niegodziwego.