« Psal 94:14 Księga Psalmów 94:15 Psal 94:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:15) aliż prawda obroci sie w sąd a jiż to podle onej, wszystcy, jiż prawego są sierca.
2.PS.PUŁAWSKI(93:15) aliż prawda obroci sie w sąd a jiż podle jej są, wszystcy, jiż prawego są serca.
3.WUJEK.1923Aż się sprawiedliwość w sąd obróci: a którzy przy niéj, wszyscy, którzy są serca prawego.
4.GDAŃSKA.1881Ale aż ku sprawiedliwości obróci się sąd, a za nim wszyscy serca uprzejmego.
5.GDAŃSKA.2017Ale sąd powróci do sprawiedliwości, a wszyscy serca prawego pójdą za nim.
6.PS.BYCZ.1854Albowiem, do sprawiedliwości, wróci-się prawość; a,-za-nią, wszyscy prawi, serca.
7.GÖTZE.1937Bo sąd powróci do sprawiedliwości, i naśladować go będą wszyscy szczerego serca.
8.CYLKOWBo do sprawiedliwości wróci sąd, a za nim wszyscy prawego serca.
9.KRUSZYŃSKIaż sprawiedliwość w sąd się przemieni i pójdą za nim wszyscy prawego serca.
10.ASZKENAZYBo aż do sprawiedliwości powróci prawo a za nią wszyscy, co szczerego są serca.
11.SZERUDALecz prawo znowu stanie się sprawiedliwością, a stosować się do niego będą wszyscy szczerego serca.
12.TYSIĄCL.WYD1(93:15) lecz sąd powróci do sprawiedliwości, za nią wszyscy pójdą, co sercem są prawi.
13.TYSIĄCL.WYD5lecz sąd powróci do sprawiedliwości, za nią [pójdą] wszyscy, co są prawego serca.
14.BRYTYJKAGdyż prawo musi pozostać prawemI za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca.
15.POZNAŃSKABo sąd powróci znowu do sprawiedliwości i pójdą za nią wszyscy, którzy mają serca prawe.
16.WARSZ.PRASKAI znów zacznie się wyrokować według sprawiedliwości, i będą tak postępować wszyscy czystego serca.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem sąd wróci z powrotem do sprawiedliwości, a oprócz niego wszyscy prawego serca.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż sąd na nowo będzie sprawiedliwy, Ponownie ludzie będą się nim cieszyć.
19.TOR.PRZ.2023Ponieważ sąd powróci do sprawiedliwości, a za nim wszyscy prawego serca.