« Psal 94:17 Księga Psalmów 94:18 Psal 94:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:18) Acz rzekł jeśm: Poruszyła sie noga moja, miłosierdzie twoje, Gospodnie, podpomoż mie.
2.PS.PUŁAWSKI(93:18) Acz jeśm rzekł: Poruszyła sie noga moja, miłosierdzie twe, Boże, pomogło mnie.
3.WUJEK.1923Jeźlim mówił: Zachwiała się noga moja: miłosierdzie twoje, Panie, wspomagało mię.
4.GDAŃSKA.1881Jużem był rzekł: Zachwiała się noga moja; ale miłosierdzie twoje, o Panie! zatrzymało mię.
5.GDAŃSKA.2017Gdy powiedziałem: Moja noga się chwieje, twoje miłosierdzie, PANIE, mnie wsparło.
6.PS.BYCZ.1854Kiedym rzekł: Chwieje-się noga-moja; dobroć-Twa, o-Panie! podpiérała-mię.
7.GÖTZE.1937Kiedykolwiek wołałem: "Noga moja się chwieje", podpierała mię dobroć Twoja, Panie.
8.CYLKOWGdym mniemał: już chwieje się noga moja, łaska Twoja Boże wsparła mnie.
9.KRUSZYŃSKIGdy rzekłem: "Zachwiała się noga moja", miłosierdzie Twoje, Panie, podtrzyma mnie.
10.ASZKENAZYJeślim sądził, że zachwiana ma noga, Twa łaska Jehowo mię wesprze.
11.SZERUDAGdy pomyślałem: Chwieje się noga moja - łaska Twoja, Panie, wsparła mię.
12.TYSIĄCL.WYD1(93:18) A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje», Twa łaska, Panie, mię wspiera.
13.TYSIĄCL.WYD5A kiedy myślałem: Moja noga się chwieje, wtedy mnie podtrzymała Twoja, Panie, łaska!
14.BRYTYJKAGdy pomyślałem: Chwieje się noga moja – Łaska twoja, Panie, wsparła mnie.
15.POZNAŃSKAIlekroć pomyślałem: "Chwieje się moja noga", wsparła mnie, Jahwe, Twoja łaska.
16.WARSZ.PRASKABo kiedy widzę, że chwieję się na nogach, Twoja dobroć, o Panie, śpieszy mi z pomocą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy sądziłem, że już się chwieje ma noga – Twoja łaska, WIEKUISTY, mnie wsparła.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy pomyślałem: Zachwiała się moja stopa - Twoja łaska, PANIE, była mi oparciem.
19.TOR.PRZ.2023Gdy powiedziałem: Zachwiała się moja stopa, Twoje miłosierdzie, Jhwh, mnie wsparło.