« Psal 94:18 Księga Psalmów 94:19 Psal 94:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:19) Podług mnożstwa boleści mojich w siercu mojem wiesiela twoja uwiesieliły są duszę moję.
2.PS.PUŁAWSKI(93:19) Podług mnostwa boleści moich w sercu moim uciechy twoje ucieszyły duszę moję.
3.WUJEK.1923Według mnóstwa boleści moich w sercu mojem, twoje pociechy uweseliły duszę moję.
4.GDAŃSKA.1881W wielkości utrapienia mego, we wnętrznościach moich, pociechy twoje rozweselały duszę moję.
5.GDAŃSKA.2017W niezliczonych myślach mego serca twoje pociechy rozweselają moją duszę.
6.PS.BYCZ.1854Za-mnogości dumań we-mnie, pocieszania-Twe, rozweselały duszę-moję.
7.GÖTZE.1937Przy mnóstwie myśli w sercu mojem, napełniały pocieszenia Twoje duszę moją rozkoszą.
8.CYLKOWGdy ścierają się myśli we wnętrzu mojém, pocieszenia Twoje rozweselają duszę moję.
9.KRUSZYŃSKIW czasie wielkich utrapień we wnętrznościach moich, pociechy Twoje rozweselają duszę moją.
10.ASZKENAZY W mnóstwie mych myśli dręczących w mem wnętrzu, Twe pocieszenia rozweselą mą duszę.
11.SZERUDAPociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego.
12.TYSIĄCL.WYD1(93:19) Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy weselą mą duszę.
13.TYSIĄCL.WYD5Gdy w moim sercu pełno było niepokojów, Twoje pociechy przyniosły mi radość.
14.BRYTYJKAPociechy twoje rozweselają duszę moją W licznych utrapieniach serca mego.
15.POZNAŃSKAGdy w sercu moim wzbierały troski, pociecha Twoja koiła duszę moją.
16.WARSZ.PRASKAIlekroć troski mnożą się w mym sercu, tylekroć Twa pociecha uspokaja mą duszę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy myśli ścierają się w moim wnętrzu, Twoje pocieszenia rozweselają mą duszę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITW chwilach moich licznych niepokojów Twoje pociechy podnoszą mnie na duszy.
19.TOR.PRZ.W mnogości niepokojących myśli w moim wnętrzu Twoje pocieszenia radują moją duszę.