« Psal 94:20 Księga Psalmów 94:21 Psal 94:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:21) Łuczachą w duszę prawego a krew niewinną potępiachą.
2.PS.PUŁAWSKI(93:21) Łuczają w duszę prawego a krew prawego zdadzą.
3.WUJEK.1923Zasadzą się na duszę sprawiedliwego: a krew niewinną potępią.
4.GDAŃSKA.1881Którzy się zbierają przeciwko duszy sprawiedliwego, a krew niewinną potępiają?
5.GDAŃSKA.2017Zbierają się przeciw duszy sprawiedliwego i krew niewinną potępiają.
6.PS.BYCZ.1854Oni-napadają-tłumnie, na życié sprawiedliwego; a,-krew niewinnego, potępiają.
7.GÖTZE.1937Nacierają na duszę sprawiedliwego i skazują niewinną krew.
8.CYLKOWSkupiają się przeciw duszy sprawiedliwego, a krew niewinną potępiają.
9.KRUSZYŃSKIŁączą się przeciwko duszy sprawiedliwego, a krew niewinnego potępiają.
10.ASZKENAZY Czychać będą na duszę sprawiedliwego a krew niewinną potępią.
11.SZERUDANastają na sprawiedliwego i krew niewinną potępiają.
12.TYSIĄCL.WYD1(93:21) Chociaż napadną na duszę cnotliwą, choć krew niewinną potępią:
13.TYSIĄCL.WYD5Choć czyhają na życie sprawiedliwego, chociaż potępiają krew niewinną,
14.BRYTYJKANastają na sprawiedliwegoI krew niewinną potępiają.
15.POZNAŃSKANastają wspólnie na życie sprawiedliwego i potępiają krew niewinną.
16.WARSZ.PRASKATacy sprawiedliwego chcą życia pozbawić i haniebnie potępić niewinnego człowieka.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skupiają się przeciw duszy sprawiedliwego i niewinną krew potępiają.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJednoczą się przeciwko sprawiedliwym duszom I potępiają ludzi niesplamionych winą.
19.TOR.PRZ.Nastają przeciwko duszy sprawiedliwego i krew niewinną potępiają.