« Psal 94:2 Księga Psalmów 94:3 Psal 94:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:3) I dokąd grzeszni, Gospodnie, i dokąd grzeszni chwalić sie będą,
2.PS.PUŁAWSKI(93:3) Dokąd grzeszni, Boże, dokąd grzeszni wielbić sie będą,
3.WUJEK.1923Dokądże grzesznicy, Panie? dokąd grzesznicy będą się chlubić?
4.GDAŃSKA.1881Dokądże niepobożni, Panie! dokądże niepobożni radować się będą?
5.GDAŃSKA.2017Jak długo niegodziwi, PANIE, jak długo niegodziwi będą się radować?
6.PS.BYCZ.1854Dopókiż bezbożni, o-Panie! dopókiż bezbożni radować-się-będą?
7.GÖTZE.1937Dopókiż bezbożni, Panie, dopókiż bezbożni mają się weselić?
8.CYLKOWDopókiż niegodziwi, o Boże, dopókiż niegodziwi górować będą.
9.KRUSZYŃSKIDokądże bezbożni, o Panie! dokądże bezbożni radować się będą?
10.ASZKENAZY Dopokąd niegodziwcy, Jehowo, dopokąd niegodziwcy będą tryumfować?
11.SZERUDADokąd bezbożni, Panie, dokąd bezbożni radować się będą?
12.TYSIĄCL.WYD1(93:3) Jak długo niezbożni, o Panie, jak długo będą się chełpić niezbożni,
13.TYSIĄCL.WYD5Jak długo występni, o Panie, jak długo będą się chełpić występni,
14.BRYTYJKAJak długo bezbożni, Panie, Jak długo bezbożni radować się będą?
15.POZNAŃSKADokądże bezbożni, o Jahwe, dokąd bezbożni będą się wynosili?
16.WARSZ.PRASKAO, Panie, jak długo jeszcze bezbożni, jak długo bezbożni chełpić się będą grzechami?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak długo niegodziwi, WIEKUISTY, jak długo będą górować niegodziwi;
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE, jak długo bezbożni, Jak długo bezbożni będą tryumfować?
19.TOR.PRZ.Jak długo niegodziwi, Jhwh, jak długo niegodziwi będą się radować?