« Psal 94:6 Księga Psalmów 94:7 Psal 94:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:7) I rzekli są: Nie uźrzy Gospod❬z❭in ani urozumie Bog Jakobow.
2.PS.PUŁAWSKI(93:7) I rzekli: Nie uźrzy Bog ani urozumie Bog Jakobow.
3.WUJEK.1923I mówili: Nie ujrzy Pan, ani zrozumie Bóg Jakób.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Nie widzi tego Pan, ani tego rozumie Bóg Jakóbowy.
5.GDAŃSKA.2017I mówią: PAN tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba.
6.PS.BYCZ.1854Nawet-mawiają: Nie widzi Pan, i-nie uważa Bóg Jakóba.
7.GÖTZE.1937I mówią: "Nie widzi tego Pan, i nie spostrzega tego Bóg Jakóba!"
8.CYLKOWI mówią: nie widzi Bóg, nie baczy Pan Jakóba.
9.KRUSZYŃSKIMówiąc: "Nie widzi tego Pan, ani nie rozumie Bóg Jakóbów"!
10.ASZKENAZYIż sądzą: nie ujrzy Pan wszechbytu a nie zrozumie Bóg Jakóba. Selah.
11.SZERUDAMówiąc: Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba.
12.TYSIĄCL.WYD1(93:7) A mówią: «Pan tego nie widzi, nie dostrzega Bóg Jakubowy».
13.TYSIĄCL.WYD5A mówią: Pan nie widzi, nie dostrzega [tego] Bóg Jakuba.
14.BRYTYJKAMówiąc: Pan nie widzi tego. I nie zważa na to Bóg Jakuba.
15.POZNAŃSKAMówią przy tym: "Jahwe tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba".
16.WARSZ.PRASKAI mówią sobie: Pan tego nie widzi, nie zauważa tego Bóg Jakuba.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówią: WIEKUISTY nie widzi; nie zwraca uwagi Bóg Jakóba.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI drwią przy tym, że PAN tego nie zobaczy, Że Bóg Jakuba nie zwróci uwagi.
19.TOR.PRZ.2023I mówić: Jh[wh] tego nie widzi, nie zwraca na to uwagi Bóg Jakuba.