« Psal 94:8 Księga Psalmów 94:9 Psal 94:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:9) Jenże szczepił ucho, nie usłyszy? Albo jen ulepił oko, nie znamiona?
2.PS.PUŁAWSKI(93:9) Jenże szczepił ucho, nie słyszy? Albo jen ulepił oko, nie znamiona?
3.WUJEK.1923Który wszczepił ucho, nie usłyszy? albo który uformował oko, nie ujrzy?
4.GDAŃSKA.1881Izali ten, który szczepił ucho, nie słyszy? i który ukształtował oko, izali nie widzi?
5.GDAŃSKA.2017Czy ten, który wszczepił ucho, nie słyszy? Czy ten, który ukształtował oko, nie widzi?
6.PS.BYCZ.1854Ten,-zasadzający ucho, czyliżby-nie słyszał? czy, utwórca oka, ażaliżby-nie widział?
7.GÖTZE.1937Który ukształtował ucho, czyżby sam nie słyszał? Który utworzył oko, czyżby sam nie widział?
8.CYLKOWKto urządził ucho, czyż nie usłyszy, albo kto zbudował oko, czyż nie obaczy.
9.KRUSZYŃSKIAzali ten, co szczepi ucho, nie usłyszy?, Albo, co uczynił oko, nie ujrzy?
10.ASZKENAZY Który ucho zaszczepił, czyż nie usłyszy, lub kto oko kształtuje, czyż nie dojrzy?
11.SZERUDACzy ten, który uczynił ucho, nie słyszy, czy nie widzi ten, który stworzył oko?
12.TYSIĄCL.WYD1(93:9) Ten, który ucho wszczepił, nie usłyszy? Lub Ten, co utworzył oko, nie ujrzy?
13.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co utworzył oko,
14.BRYTYJKACzy Ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi Ten, kto ukształtował oko?
15.POZNAŃSKATen, który ucho zaszczepił, miałżeby nie słyszeć? I miałżeby nie widzieć Ten, który ukształtował oko?
16.WARSZ.PRASKAJakże mógłby nie słyszeć Ten, który dał nam uszy? Jak miałby nie widzieć Ten, który stworzył oczy?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż Ten, kto ukształtował ucho – nie usłyszy? Albo czy Ten, kto zbudował oko – nie zobaczy?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy Ten, który stworzył ucho, nie jest w stanie słyszeć? Czy Ten, który uformował oko, nie potrafi zobaczyć?
19.TOR.PRZ.Czy Ten, który osadza ucho, nie usłyszy? Czy Ten, który formuje oko, nie zobaczy?