« Psal 96:9 Księga Psalmów 96:10 Psal 96:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(95:9b) mowcie w poganiech, iże Gospodzin krolewał, (95:10) bo zaprawdę oprawił świat ziemie, jenże nie poruszon będzie, sędzić będzie ludzi w rowności.
2.PS.PUŁAWSKI(95:9b) powiadajcie w poganoch, iże Bog krolował, (95:10) bo oprawił jest świat ❬ziemie❭, jenże sie nie poruszy, sędzić będzie ludzi w rowności.
3.WUJEK.1923Powiadajcie między narody, iż Pan królował; albowiem naprawił okrąg ziemie, który się nie poruszy: będzie ludzie sądził w sprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881Powiadajcie między poganami: Pan króluje, a że i krąg świata utwierdzony będzie, tak, aby się nie poruszył, a iż będzie sądził ludzi w sprawiedliwości.
5.GDAŃSKA.2017Mówcie wśród pogan: PAN króluje; świat będzie utwierdzony, aby się nie poruszył, i on będzie sądził ludzi sprawiedliwie.
6.PS.BYCZ.1854Powiadajcie, między-narodami: Pan króluje; nawet utwiérdzon-jest świat, aby-nie wzruszył-się; On-będzie-sądził ludy, z-prawością.
7.GÖTZE.1937Powiadajcie wśród narodów: "Pan rządzi! dlatego okrąg ziemi utwierdzony jest i nie zachwieje się. On sądzić będzie narody według prawości!
8.CYLKOWGłoście między narodami: Bóg króluje i utwierdzony świat, nie zachwieje się; sądzić będzie ludy w sprawiedliwości.
9.KRUSZYŃSKIMówcie wśród narodów: "Pan króluje", oraz: "Założył okrąg ziemi, nie poruszy się; będzie sądził ludzi w sprawiedliwości".
10.ASZKENAZY Mówcie między narody: objął Jehowa królowanie, toż utwierdzi się ziemia, aby się nie chwiała, - sądzić będzie ludy w prawości.
11.SZERUDAGłoście wśród narodów, że Pan jest królem i utwierdził okrąg świata tak, że się nie chwieje; sprawiedliwie sądzić będzie ludy!
12.TYSIĄCL.WYD1(95:10) Mówcie wśród pogan: Pan króluje. Umocnił świat, by się nie poruszył: sprawuje słuszne rządy nad ludami.
13.TYSIĄCL.WYD5Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. Umocnił świat, by się nie poruszył; ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
14.BRYTYJKAGłoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!
15.POZNAŃSKAGłoście wśród narodów: "Jahwe jest Królem! On to utwierdził okrąg ziemski, tak iż się nie zachwieje; On sprawiedliwie osądzi narody".
16.WARSZ.PRASKAOgłaszajcie wśród narodów, że Pan jest Królem, mocno utwierdził okrąg ziemi, który nigdy się nie zachwieje, i sądzi narody w Swej sprawiedliwości.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głoście pomiędzy narodami: WIEKUISTY króluje, a świat będzie utwierdzony – nie zachwieje się; Pan będzie sądził ludy w sprawiedliwości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGłoście wśród narodów: PAN jest królem! To On utwierdził świat tak, że się nie chwieje, I On sprawiedliwie będzie sądził ludy.
19.TOR.PRZ.Powiedzcie wśród narodów: Jhwh króluje; prawdziwie świat zostanie utwierdzony, aby nie został poruszony, i On będzie sądził ludzi sprawiedliwie.