« Psal 96:10 Księga Psalmów 96:11 Psal 96:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(95:11a) Wiesielcie sie niebiosa i raduj sie ziemia, porusz sie morze i pełnoś[noś]ć jego,
2.PS.PUŁAWSKI(95:11a) Wiesielcie sie ni❬e❭biosa i raduj sie ziemia, porusz sie morze i pełność jego,
3.WUJEK.1923Niech się weselą niebiosa, a niech się raduje ziemia: niech się wzruszy morze i pełność jego.
4.GDAŃSKA.1881Niech się weselą niebiosa, a niech pląsa ziemia; niech zaszumi morze, i co w niem jest.
5.GDAŃSKA.2017Niech się weselą niebiosa i niech raduje się ziemia; niech zaszumi morze i to, co w nim jest.
6.PS.BYCZ.1854Niech-się-cieszą te-niebiosa, i-niech-się-raduje ta-ziemia; niech-zaszumi morzé, i-zapełnienié-jego.
7.GÖTZE.1937Niech się radują niebiosa, a niech się weseli ziemia, niech szumi morze i co je napełnia.
8.CYLKOWNiech się weselą niebiosa, niech się raduje ziemia; niech zahuczy morze i co je zapełnia.
9.KRUSZYŃSKINiech się niebiosa weselą i ziemia pląsa; morze niechaj się poruszy i napełnienie jego.
10.ASZKENAZY Radować się będą Nieba i śpiewać będzie ziemia, zadudni morze i pełnia jego.
11.SZERUDANiech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!
12.TYSIĄCL.WYD1(95:11) Niech cieszy się niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i co je napełnia;
13.TYSIĄCL.WYD5Niech się cieszy niebo i ziemia raduje, niech huczy morze i to, co je napełnia;
14.BRYTYJKANiech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!
15.POZNAŃSKANiech się radują niebiosa i weseli się ziemia, niech zahuczy morze wraz z tym, co je wypełnia!
16.WARSZ.PRASKARadujcie się tedy, niebiosa, ciesz się i ty, ziemio, niech szumią morza i to, co je wypełnia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech się weselą niebiosa, niech się raduje ziemia, niechaj zahuczy morze i wszystko, co je zapełnia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech się radują niebiosa i niech cieszy się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!
19.TOR.PRZ.Niech się weselą niebiosa i niech się raduje ziemia; niech zaszumi morze i to, co je wypełnia.