« Psal 97:1 Księga Psalmów 97:2 Psal 97:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(96:2) Obłok i ciemność około jego, sprawiedlność i sąd oprawianie stolca jego.
2.PS.PUŁAWSKI(96:2) Obłok i chmura obokoło jego, sprawiedlność i sąd oprawa stolca jego.
3.WUJEK.1923Obłok i mgła około niego; sprawiedliwość i sąd naprawienie stolice jego.
4.GDAŃSKA.1881Obłok i ciemność około niego; sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy jego.
5.GDAŃSKA.2017Chmury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu.
6.PS.BYCZ.1854Chmury, i-ciemność, około-Niego; sprawiedliwość, i-prawość, podstawą tronu-Jego.
7.GÖTZE.1937Obłoki i ciemność dokoła Niego; sprawiedliwość i prawo są fundamentem tronu Jego.
8.CYLKOWObłoki i mgły w około Niego; sprawiedliwość i prawo podstawą tronu Jego.
9.KRUSZYŃSKIObłok i ciemność około Niego; sprawiedliwość i sąd podstawą stolicy Jego.
10.ASZKENAZY Obłok i mgławica dokoła Niego, sprawiedliwość i sąd podporami Jego tronu.
11.SZERUDAObłok ciemny wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(96:2) Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.
13.TYSIĄCL.WYD5Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.
14.BRYTYJKAObłok i ciemność wokół niego, Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego.
15.POZNAŃSKACiemności i mgła wokół Niego, sprawiedliwość i prawo to podstawy Jego tronu.
16.WARSZ.PRASKADokoła Niego chmury i ciemności, Jego tron zaś opiera się na sprawiedliwości i prawie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wokół Niego mgły i obłoki; podstawą Jego tronu jest sprawiedliwość i prawo.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKłębią się wokół Niego chmury i obłoki, Sprawiedliwością i prawem stoi Jego tron,