« Psal 97:5 Księga Psalmów 97:6 Psal 97:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(96:6) Zjawiła są niebiosa prawotę jego i widzieli są wszystcy ludzie sławę jego.
2.PS.PUŁAWSKI(96:6) Zjawiły niebiosa prawotę jego i widzieli wszystcy ludzie sławę jego.
3.WUJEK.1923Oznajmiły niebiosa sprawiedliwość jego, i oglądali wszyscy ludzie chwałę jego.
4.GDAŃSKA.1881Niebiosa opowiadają sprawiedliwość jego, a wszystkie narody oglądają chwałę jego.
5.GDAŃSKA.2017Niebiosa opowiadają jego sprawiedliwość, a wszystkie narody widzą jego chwałę.
6.PS.BYCZ.1854Opowiadająć niebiosa, sprawiedliwość-Jego; i-uznają, wszystkie ludy, chwałę-Jego.
7.GÖTZE.1937Niebiosa oznajmują o sprawiedliwości Jego i wszystkie narody oglądają wspaniałość Jego.
8.CYLKOWGłosiły niebiosa sprawiedliwość Jego, i widziały wszystkie ludy chwałę Jego.
9.KRUSZYŃSKINiebiosa opowiadają sprawiedliwość Jego, a wszystkie narody patrzą na Jego chwałę.
10.ASZKENAZY Obwieściły niebiosa sprawiedliwość Jego a ujrzały ludy wszystkie Jego chwałę.
11.SZERUDANiebiosa głoszą sprawiedliwość Jego, a wszystkie ludy widzą chwałę Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(96:6) Niebiosa wieszczą sprawiedliwość Jego; a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
13.TYSIĄCL.WYD5Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
14.BRYTYJKANiebiosa głoszą sprawiedliwość jego, A wszystkie ludy widzą chwałę jego.
15.POZNAŃSKANiebiosa głoszą sprawiedliwość Jego i wszystkie ludy oglądają Jego chwałę.
16.WARSZ.PRASKANiebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a chwałę podziwiają wszystkie narody.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niebiosa głosiły Jego sprawiedliwość i wszystkie ludy widziały Jego chwałę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOto niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość I wszystkie ludy widzą Jego chwałę.