« Psal 97:6 Księga Psalmów 97:7 Psal 97:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(96:7) Osromoceni bądźcie wszystcy, jiż sie modlą ryciu i jiż sławią sie w obraziech swojich. (96:8a) Chwalicie ji, wszystcy anjeli jego!
2.PS.PUŁAWSKI(96:7) Osromoceni bądźcie wszystc❬y❭, jiż sie kłaniają ryciu i jiż przechwalają sie w obrazoch swych. (96:8a) Kłaniajcie sie jemu, wszystcy anjeli jego!
3.WUJEK.1923Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą rycinom: i którzy się chlubią w bałwanach swoich: kłaniajcie się mu wszyscy Aniołowie jego.
4.GDAŃSKA.1881Niechże będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą obrazom, którzy się chlubią w bałwanach; kłaniajcież mu się wszyscy bogowie.
5.GDAŃSKA.2017Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą posągom, którzy chlubią się bożkami; oddajcie mu pokłon, wszyscy bogowie.
6.PS.BYCZ.1854Niech-będą-zawstydzeni wszyscy, służący posągom, ci,-chełpiący-się, z-bałwanów; kłaniajcież-się Mu, wszyscy bogowie.
7.GÖTZE.1937Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele obrazów i chlubiący się bożkami; upadają przed Nim wszyscy bogowie!
8.CYLKOWZawstydzeni czciciele posągów, wielbiciele bożyszcz; korzą się przed Nim wszystkie bóztwa.
9.KRUSZYŃSKINiechaj się zawstydzą wszyscy, którzy służą rycinie, którzy chlubią się w bałwanach! Oddajcie mu cześć wszyscy bogowie.
10.ASZKENAZY Zawstydzeni będą wszyscy, co służą posągom, którzy się chlubią bożyszczami, kornie pochylą się przed Nim wszystkie bogi.
11.SZERUDAZawstydzeni są wszyscy wielbiciele obrazów, którzy chlubią się bałwanami, wszystkie bóstwa korzą się przed Nim.
12.TYSIĄCL.WYD1(96:7) Płoną wstydem wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; padają przed Nim na twarz wszystkie bogi.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech się zawstydzą wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie niech Mu hołd oddają.
14.BRYTYJKANiech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, Którzy chlubią się bałwanami, Ukórzcie się przed nim wszyscy bogowie.
15.POZNAŃSKAWstydem się okryją wszyscy słudzy rzeźbionych bożków, którzy chwałę w nicości znajdują; wszyscy bogowie padają przed Nim na twarz.
16.WARSZ.PRASKAWszyscy zaś bożkom służący będą zawstydzeni, wszyscy przechwalający się posągami, bo wszyscy bogowie hołd Mu składać będą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Korzą się przed Nim wszyscy, co wychwalają bóstwa, zawstydzeni są czciciele posągów i wielbiciele bożyszcz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech się okryją wstydem słudzy martwych bóstw, Którzy chełpią się swoimi nicościami. Pokłońcie się Jemu, wy, wszystkie bożyszcza!