« 2Moj 10:14 2 Księga Mojżeszowa 10:15 2Moj 10:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi przykryły wszytek swirzch ziemie, wszystko gubiąc. I pożarta jest wszytka zielina ziemska a csożkoli jabłek na drzewinie było, csoż gradowie nie dobili, a owszejki nics zielonego na drzewinie nie ostało i na zielinie ziemskiej po wszem Ejipcie.
2.WUJEK.1923I okryła wszystek wierzch ziemie, pustosząc wszystko: Pożarta jest tedy wszystka trawa ziemie, i cokolwiek owocu na drzewie było, co był zostawił grad: i nie zostało prawie nic zielonego na drzewie, i na zielu ziemnem we wszystkim Egipcie.
3.GDAŃSKA.1881I okryła wierzch wszystkiej ziemi, tak, iż ziemi znać nie było; a pożarła wszystkę trawę ziemi, i wszystek owoc drzewa, który został po gradzie, a nie zostało żadnej zieloności na drzewie i na trawie polnej we wszystkiej ziemi Egipskiej.
4.GDAŃSKA.2017Pokryła powierzchnię całej ziemi, tak że ziemia pociemniała. Pożarła całą roślinność ziemi i wszelkie owoce drzew, które zostały po gradzie. Nie pozostało nic zielonego na drzewach ani z roślinności polnej w całej ziemi Egiptu.
5.CYLKOWI pokryła widnokrąg całej ziemi, że zaćmiona była ziemia; i pożarła wszelkie zioła ziemi, i wszystek owoc drzewa, który zostawił grad; a nie zostało żadnej zieleni na drzewach, i na trawie polnej, w całej ziemi Micraim.
6.KRUSZYŃSKII przykryła powierzchnię całej ziemi, aż przyciemniła się ziemia; pożarła wszystką trawę na ziemi i wszystkie owoce na drzewach, które pozostały po gradzie i nie pozostała żadna zieleń na drzewie, ani trawa na polu w całym kraju egipskim.
7.MIESESOna przesłoniła widok całego kraju, iż ziemia była przyćmiona, ona pożarła wszystką zieleń ziemi i wszystkie owoce drzew, które grad był pozostawił, iż nie pozostała żadna zieleń na drzewach, ani w roślinności polnej w całym Kraju Egipskim.
8.TYSIĄCL.WYD5I pokryła powierzchnię całej ziemi. I pociemniało na ziemi od takiej ilości szarańczy. [Szarańcza] pożarła wszystką trawę na ziemi i wszystek owoc na drzewach, który pozostał po gradzie, i nie pozostało nic zielonego na drzewach i nic z roślinności polnej w całej ziemi egipskiej.
9.BRYTYJKAPokryła ona całą powierzchnię ziemi, tak że ziemia pociemniała. I pożarła całą roślinność ziemi i wszelki owoc drzew, który pozostawił grad. Nie pozostała żadna zieleń na drzewach ani żadna roślinność w całej ziemi egipskiej.
10.POZNAŃSKAI pokryła całą powierzchnię ziemi, aż ziemia pociemniała. Pożarła też wszelką roślinność na ziemi i wszystkie owoce na drzewach, które oszczędził grad. W całym Egipcie nie pozostało śladu zieleni na drzewach i roślinach w polu.
11.WARSZ.PRASKAPokryła obszar całego kraju tak, że ziemia stała się od niej aż czarna; szarańcza pożarła wszelką roślinność kraju, wszystkie owoce drzew, które ocalały po gradobiciu. Nic zielonego nie pozostało ani na drzewach, ani na roślinach w całym Egipcie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem pokryła widnokrąg całej ziemi tak, że ziemia stała się zaćmiona. Pożarła też wszystkie zioła ziemi i cały owoc drzewa, który zostawił grad. W całej ziemi Micraim nie zostało żadnej zieleni, na drzewach oraz wśród polnej trawy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPokryła ona każdy zakątek kraju, pociemniało od niej na ziemi i pożarła uprawy oraz wszystkie owoce drzew, które jeszcze pozostały po gradzie. Nie zostało nic zielonego na drzewach ani nic zielonego na polach, i to w całej ziemi egipskiej.