« 2Moj 10:15 2 Księga Mojżeszowa 10:16 2Moj 10:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeczże to wielmi śpieszność farao zawoła Mojżesza a Aarona i rzecze jima: „Zgrzeszyłeśm przeciw Panu Bogu waszemu i przeciw wam.
2.WUJEK.1923Przetóż co rychléj Pharao wezwał Mojżesza i Aarona, i rzekł im: Zgrzeszyłem przeciw Panu, Bogu waszemu, i przeciwko wam.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż co rychlej Farao wezwał Mojżesza i Aarona, i rzekł: Zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu waszemu, i przeciwko wam.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego faraon czym prędzej wezwał Mojżesza i Aarona i powiedział: Zgrzeszyłem przeciwko PANU, waszemu Bogu, i przeciwko wam.
5.CYLKOWI pospieszył Faraon wezwać Mojżesza i Ahrona, i rzekł: "Zgrzeszyłem Wiekuistemu Bogu waszemu i wam!
6.KRUSZYŃSKIFaraon przywołał pospiesznie Mojżesza i Aarona i rzekł: "Zgrzeszyłem przeciwko Jahwie - Bogu waszemu i wam".
7.MIESESWtedy Faraon zawezwał pośpiesznie Mojżesza i Arona i rzekł: „Zgrzeszyłem wobec Boga waszego Wiekuistego i względem was.
8.TYSIĄCL.WYD5Co rychlej kazał faraon zawołać Mojżesza i Aarona i rzekł: Zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu, i przeciwko wam.
9.BRYTYJKAWtedy faraon spiesznie wezwał Mojżesza i Aarona i rzekł: Zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu, i przeciwko wam.
10.POZNAŃSKAFaraon przywołał co prędzej Mojżesza i Aarona i rzekł: - Zgrzeszyłem przeciw waszemu Bogu Jahwe i przeciwko wam!
11.WARSZ.PRASKAKazał tedy faraon przywołać do siebie co rychlej Mojżesza i Aarona i tak do nich powiedział: Zgrzeszyłem przeciwko Jahwe, waszemu Bogu, a także przeciwko wam.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc faraon szybko wezwał Mojżesza i Ahrona oraz powiedział: Zawiniłem przeciwko waszemu Bogu, WIEKUISTEMU, oraz przeciwko wam.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy faraon śpiesznie wezwał Mojżesza i Aarona. Wyznał: Zgrzeszyłem przeciw PANU, waszemu Bogu, a także przeciw wam.