« 2Moj 10:1 2 Księga Mojżeszowa 10:2 2Moj 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ty mow w uszy syna twego a w uszy wnękow twych, kielkokroć jeśm starł Ejipskie a dziwy me jeśm uczynił w nich, abyście wiedzieli, iże ja jeśm Pan Bog.
2.WUJEK.1923A żebyś powiadał w uszy syna twego, i wnuków twoich, ilemkroć starł Egiptyany, i znaki moje czyniłem nad nimi: a żebyście wiedzieli, żem ja Pan.
3.GDAŃSKA.1881Ażebyś opowiadał w uszach synów twoich, i wnuków twoich, com uczynił w Egipcie, i znaki moje, którem pokazał na nich, abyście wiedzieli, żem Ja Pan.
4.GDAŃSKA.2017I abyś opowiadał do uszu swoich synów i wnuków, co uczyniłem w Egipcie i o moich znakach, których wśród nich dokonałem, abyście wiedzieli, że ja jestem PAN.
5.CYLKOWI abyś opowiadał w uszy syna twojego, i wnuka twojego, com zdziałał w Micraim, i o znakach Moich, którem okazał na nich, i abyście wiedzieli, żem Ja Wiekuisty."
6.KRUSZYŃSKIabyś opowiadał do uszu synów twoich i synów twoich synów, jak wielkie rzeczy uczyniłem w Egipcie, i znaki, jakie wśród was wykonałem; a wy wiedzieć będziecie, żem ja jest Jahwe".
7.MIESES– ażebyś opowiadał synowi twemu i synowi syna twego – osobiście o tem, czego dokazałem na Egipcjanach, oraz o znakach Moich, których dokonałem na nich, abyście się dowiedzieli, iż Ja jestem Wiekuistym”.
8.TYSIĄCL.WYD5i abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie. A znaki moje czyniłem pośród nich, aby wiedzieli, że Ja jestem Pan.
9.BRYTYJKAI abyś ty opowiadał dzieciom swoim i wnukom swoim, jak obszedłem się z Egipcjanami, i jakie znaki czyniłem wśród nich, byście poznali, żem Ja Pan.
10.POZNAŃSKAabyś ty mógł opowiadać swemu synowi i wnukowi, jak to Ja okazałem swą moc w Egipcie przez znaki, dokonane wśród nich; abyście poznali, że Ja jestem Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAi abyś ty mógł opowiadać swoim synom i wnukom o tym, co zdziałałem w Egipcie i jakie tam znaki czyniłem. Wtedy poznacie, że Ja jestem Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I abyś opowiadał w uszy twojego syna oraz twojego wnuka to, co zdziałałem w Micraim, oraz o Moich znakach, które na nich okazałem; byście wiedzieli, że Ja jestem WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITUczyniłem to również po to, byś wobec swoich synów i wnuków mógł wciąż na nowo wyliczać, jak poczynałem sobie kosztem Egipcjan i jakich znaków dokonywałem wśród nich, by dzięki temu także oni wiedzieli, że Ja jestem PAN.