« 2Moj 10:6 2 Księga Mojżeszowa 10:7 2Moj 10:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOpięć rzekli sługi faraonowy k niemu: „I dokąd mamy cirzpieć to pogorszenie? Puść lud, ać ofieruje Panu Bogu swemu. A wszako widzisz, iżeby zaginął Ejipt?”
2.WUJEK.1923Rzekli tedy słudzy Pharaonowi do niego: Długoż będziemy cierpieć to zgorszenie? puść ludzie, aby ofiarowali Panu, Bogu swemu. Izali nie widzisz, że zniszczał Egipt?
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekli słudzy Faraonowi do niego: Długoż będzie nam ten ku zgorszeniu? Wypuść te męże, aby służyli Panu Bogu swemu; zaż jeszcze nie wiesz, że zniszczył Egipt?
4.GDAŃSKA.2017Wtedy słudzy faraona powiedzieli do niego: Jak długo ten człowiek będzie dla nas sidłem? Wypuść tych ludzi, aby służyli PANU, swemu Bogu. Czy jeszcze nie wiesz, że Egipt został zniszczony?
5.CYLKOWI rzekli słudzy Faraona do niego: "Dopókiż ten będzie nam zagubą? Uwolnij tych ludzi, i niech służą Wiekuistemu, Bogu swojemu; alboż jeszcze nie widzisz, że ginie Micraim?"
6.KRUSZYŃSKISłudzy faraona rzekli do niego: "Dokądże ten człowiek będzie dla nas sidłem? Dozwól, niech ci ludzie służą Jahwe - Bogu swemu. Czy jeszcze nie widzisz, że Egipt upada?"
7.MIESESWówczas rzekli słudzy Faraona: „Dopokąd będzie ten przeszkodą dla nas? Zwolnij tych ludzi, a niech oni służą Bogu Wiekuistemu ich. Izali nie wiesz jeszcze, iż Egipt wyniszczał?”.
8.TYSIĄCL.WYD5A słudzy faraona rzekli do niego: Jak długo jeszcze będzie ten dla nas sidłem? Wypuść ludzi, aby służyli Panu, Bogu swemu. Czy nie rozumiesz, że ginie Egipt?
9.BRYTYJKAA słudzy faraona rzekli do niego: Jak długo będzie nam ten człowiek przynosił nieszczęście? Wypuść tych ludzi, aby służyli Panu, Bogu swemu. Czy jeszcze nie rozumiesz, że Egipt ginie?
10.POZNAŃSKAA służebni faraona mówili do niego: - Jak długo ten będzie dla nas sidłem? Wypuść tych ludzi, niech służą swemu Bogu Jahwe. Czy jeszcze nie zauważyłeś, że Egipt popada w ruinę?
11.WARSZ.PRASKAW końcu słudzy faraona zapytali: Jak długo jeszcze człowiek ten będzie sprowadzał na nas różne nieszczęścia? Wypuść wreszcie tych ludzi, żeby mogli oddać cześć swojemu Bogu. Czy wciąż jeszcze nie widzisz, że cały Egipt zmierza ku zagładzie?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A słudzy faraona powiedzieli do niego: Dokąd on będzie dla nas matnią? Uwolnij tych ludzi i niech służą swojemu Bogu WIEKUISTEMU; czy nie widzisz, że Micraim ginie?
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy głos zabrali dworzanie faraona: Jak długo ten człowiek będzie nam potrzaskiem? - zapytali. - Wypuść tych ludzi. Niech sobie służą PANU, swojemu Bogu. Czy wciąż nie dostrzegasz, że Egipt ginie?