« 2Moj 12:2 2 Księga Mojżeszowa 12:3 2Moj 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPMowcie ku wszemu zboru synow izrahelskich a rzeczcie jim: Dziesiąty dzień miesiąca tego to weźmi każdy z was barana po czeladziach a po domoch swych.
2.WUJEK.1923Mówcie do wszego zgromadzenia synów Izraelowych i powiedzcie im: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech weźmie każdy baranka według familii i domów swoich.
3.GDAŃSKA.1881Rzeczcie do wszystkiego zgromadzenia Izraelskiego, mówiąc: Dziesiątego dnia miesiąca tego weźmie sobie każdy baranka według familii, baranka według domu.
4.GDAŃSKA.2017Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela: Dziesiątego dnia tego miesiąca każdy weźmie sobie baranka dla rodziny, jednego baranka dla domu.
5.CYLKOWPowiedźcie całemu zborowi Israela, mówiąc: "Dziesiątego tego miesiąca niech wezmą sobie, każdy jagnię dla rodziny, jagnię dla domu.
6.KRUSZYŃSKIPowiecie całemu zgromadzeniu Izraelowemu, rzekąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech każdy weźnie sobie baranka na rodzinę - baranka na dom.
7.MIESESRzeknijcie do całej Gminy Izraela, mówiąc: „Dziesiątego dnia tego miesiąca niech wezmą sobie każdy po jagnięciu dla pojedynczych rodzin, po jagnięciu na każdą rodzinę z osobna;
8.TYSIĄCL.WYD5Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu.
9.BRYTYJKAPowiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu.
10.POZNAŃSKAPowiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela: Dnia dziesiątego tego miesiąca niech każdy przygotuje baranka dla rodziny; jednego baranka na dom.
11.WARSZ.PRASKATak powiedzcie zgromadzeniu całego Izraela: Dziesiątego dnia tego miesiąca każdy z was niech się postara o baranka dla swojej rodziny; każdy dom powinien mieć jednego baranka.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedzcie całemu zborowi Israela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech wezmą sobie do domu jagnię; każdy jagnię dla swej rodziny.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela: W dziesiątym dniu tego miesiąca weźmie sobie każdy, stosownie do swej przynależności rodowej, jednego baranka na rodzinę.