« 2Moj 14:9 2 Księga Mojżeszowa 14:10 2Moj 14:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż sie był przybliżył farao, podnioswszy oczy swe synowie izrahelszczy, uźrzawszy Ejipskie za sobą i bojeli sie wielmi, i wzwołali wielmi ku Panu,
2.WUJEK.1923A gdy się przybliżył Pharao, podniósłszy synowie Izraelowi oczy, ujrzeli Egiptyany za sobą: i bali się bardzo, i wołali do Pana,
3.GDAŃSKA.1881A gdy Farao następował, tedy podnieśli synowie Izraelscy oczy swe, a oto, Egipczanie ciągną za nimi; i bali się bardzo, i wołali synowie Izraelscy do Pana.
4.GDAŃSKA.2017A gdy faraon zbliżył się, synowie Izraela podnieśli swe oczy i spostrzegli, że oto Egipcjanie ciągną za nimi, i bardzo się przerazili. Wtedy synowie Izraela wołali do PANA.
5.CYLKOWA gdy Faraon się zbliżył, podnieśli synowie Israela oczy swoje, a oto Micrejczycy ciągną za nimi! I obawiali się bardzo, i wołali synowie Israela do Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKIFaraon się zbliżył. Izraelici podnieśli swe oczy i oto Egipcjanie jadą za nimi; Izraelici ulękli się bardzo i krzyczeli do Boga.
7.MIESESFaraon zbliżał się, – wtem podnieśli Synowie Izraela oczy swoje, a oto Egipcjanie nadciągają za nimi, więc strwożyli się bardzo. Wówczas Synowie Izraela wołali do Wiekuistego
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy się przybliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy i ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana.
9.BRYTYJKAA gdy faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi, i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana,
10.POZNAŃSKAFaraon przybliżył się, a Izraelici spostrzegli, że Egipcjanie ich ścigają. Przerazili się Izraelici niezmiernie i zaczęli wołać do Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAKiedy faraon już się zbliżał, a Izraelici podnieśli oczy i zobaczyli, że Egipcjanie są tuż, bardzo się przerazili i zaczęli wołać o pomoc do Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy faraon się zbliżył, synowie Israela podnieśli swoje oczy a oto ciągną za nimi Micrejczycy. Więc bardzo się obawiali, i synowie Israela wołali do WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi! Ludzie byli przerażeni! Zaczęli wołać do PANA.