« 2Moj 14:10 2 Księga Mojżeszowa 14:11 2Moj 14:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekli ku Mojżeszowi: „Sna nie było jest grobow w Ejipcie, przeto wziął jeś nas, abichom zmarli na puszczy. Coś to chciał uczynić, aby nas wywiodł s Ejipta?
2.WUJEK.1923I rzekli do Mojżesza: Podobno nie było grobów w Egipcie: dlategoś nas pobrał, abyśmy pomarli na puszczy? cóżeś to chciał uczynić, żeś nas wyprowadził z Egiptu?
3.GDAŃSKA.1881I mówili do Mojżesza: Azaż nie było grobów w Egipcie? wywiodłeś nas, abyśmy pomarli na puszczy; cóżeś nam to uczynił, żeś nas wywiódł z Egiptu?
4.GDAŃSKA.2017I mówili do Mojżesza: Czy dlatego, że nie było grobów w Egipcie, wyprowadziłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Dlaczego nam to uczyniłeś, że nas wyprowadziłeś z Egiptu?
5.CYLKOWI rzekli do Mojżesza: "Czyżbyś dla braku grobów w Micraim, wywiódł nas, abyśmy pomarli na puszczy? Cóżeś to uczynił nam, wyprowadzając nas z Micraim?
6.KRUSZYŃSKIRzekli do Mojżesza: "Czyż niema grobów w Egipcie, że zabrałeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś ty nam zrobił, żeś nas wyprowadził z Egiptu?
7.MIESESi rzekli dp Mojżesza: „Izali dla braku grobów w Egipcie zabrałeś nas, – ażeby wymrzeć na pustyni? Cóż to uczyniłeś nam, iż wywiodłeś nas [na wolność] z Egiptu?
8.TYSIĄCL.WYD5Rzekli do Mojżesza: Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż uczyniłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu?
9.BRYTYJKAA do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu?
10.POZNAŃSKAA do Mojżesza mówili: - Czy to w Egipcie zabrakło grobów, że przyprowadziłeś nas [tu], byśmy powymierali na pustyni? Coś dobrego uczynił, żeś nas wyprowadził z Egiptu?
11.WARSZ.PRASKAA do Mojżesza mówili: Czyż nie było nas gdzie pogrzebać w Egipcie, że przywiodłeś nas tu, żebyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś zrobił? Po co wyprowadziłeś nas z tego Egiptu?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A do Mojżesza powiedzieli: Czyżbyś nas wyprowadził z powodu braku grobów w Micraim, abyśmy pomarli na puszczy? Co nam uczyniłeś, że nas wyprowadziłeś z Micraim?
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZwrócili się też do Mojżesza: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni?! Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu?!