« 2Moj 14:11 2 Księga Mojżeszowa 14:12 2Moj 14:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wszak jest była ta to rzecz, jążsmy mowili tobie w Ejipcie a rzekąc: „Jidź od nas, ać służymy Ejipskim”. Bo więcej jest lepiej służyć jim, niż zemrzeć na puszczy”.
2.WUJEK.1923Aza nie ta jest mowa, którąśmy do ciebie mówili w Egipcie, mówiąc: Idź precz od nas, abyśmy służyli Egiptyanom? daleko bowiem lepiej było służyć im, niźli pomrzeć na puszczy.
3.GDAŃSKA.1881Azaż nie to jest, cośmy do ciebie mówili w Egipcie, mówiąc: Zaniechaj nas, abyśmy służyli Egipczanom? bo lepiej było nam służyć Egipczanom, niżeli pomrzeć na puszczy.
4.GDAŃSKA.2017Czyż nie mówiliśmy ci tego w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, abyśmy służyli Egipcjanom? Bo lepiej nam było służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni.
5.CYLKOWAlboż nie to samo słowo, któreśmy powiadali ci w Micraim, mówiąc: «Zostaw nas, a niechaj służym Micrejczykom; gdyż lepiej nam służyć Micrejczykom, niż umierać na puszczy.»
6.KRUSZYŃSKICzyż nie jest to ta sama mowa, z którą zwracaliśmy się do ciebie w Egipcie, mówiąc: Dozwól nam służyć Egipcjanom, ponieważ lepsza jest dla nas niewola w Egipcie, aniżeli umrzeć na pustyni?"
7.MIESESCzyż nie jest to tosamo słowo, które mówiliśmy do ciebie w Egipcie, mówiąc: „Puść nas, – a będziem służyć Egipcjanom, albowiem nam lepiej służyć Egipcjanom, niżlibyśmy wymierali na pustyni”.
8.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom? Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni.
9.BRYTYJKACzy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: Zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni.
10.POZNAŃSKACzy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci tego: "Zostaw nas w spokoju, a będziemy służyć Egipcjanom?" Lepiej nam było służyć Egipcjanom niż umierać na pustyni.
11.WARSZ.PRASKACzyż nie mówiliśmy ci już w Egipcie, żebyś nas zostawił w spokoju? Chcemy być niewolnikami Egipcjan. Wolimy być niewolnikami w Egipcie niż umierać na pustyni.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy to nie jest to samo słowo, które ci mówiliśmy w Micraim, powiadając: Zostaw nas, niechaj służymy Micrejczykom; gdyż jest nam lepiej służyć Micrejczykom, niż umierać na puszczy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie: Daj nam spokój! Będziemy służyli Egipcjanom. Wolimy to niż śmierć na pustyni.