« 2Moj 15:14 2 Księga Mojżeszowa 15:15 2Moj 15:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(17) Tedy zamąciły są sie książęta Edom, silne z Moaba odzierżała drżączka, ❬...❭ wszytki przebywaczy w Kanaan.
2.ZOFII.UWSP.IJPTedy zasmęceni są książęta edomska, mocne Moabskie obdzierżało jest trzęsienie i zstraszeni są wszytcy przebywający Kananejszczy.
3.PS.PUŁAWSKI(17) Tedy zamąciły sie książęta Edom, silne Moab odzirżał strach, strzępli wszystcy przebywające Kanaan.
4.WUJEK.1923Tedy się strwożyły książęta Edom, mocarze Moab strach zdjął, zdrętwieli wszyscy obywatele Chananejscy.
5.GDAŃSKA.1881Tedy się polękają książęta Edomskie, mocarze Moabskie strach zdejmie; struchleją wszyscy obywatele Chananejscy.
6.GDAŃSKA.2017Wtedy zlękną się książęta Edomu, mocarzy Moabu ogarnie strach; struchleją wszyscy obywatele Kanaanu.
7.CYLKOWWtedy trwożą się książęta Edomu, mocarze Moabu, przejmuje ich drżenie, truchleją wszyscy mieszkańcy Kanaanu.
8.KRUSZYŃSKIKsiążęta Edomu już się zatrwożyli, mocarzów Moabu strach ogarnął; wszyscy mieszkańcy Kanaanu osłabli;
9.MIESESWówczas struchleli książęta Ědōmu, mocarzy Moabu ogarnęła trwoga, zczezli wszyscy mieszkańcy Kănaanu.
10.TYSIĄCL.WYD5Przerazili się wtedy książęta Edomu, wodzów Moabu ogarnęła bojaźń, truchleją z trwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu.
11.BRYTYJKAWtedy przerazili się książęta Edomu, Drżenie ogarnęło władców Moabu, Struchleli wszyscy mieszkańcy Kanaanu.
12.POZNAŃSKAWtedy się strwożą książęta Edomu, Drżenie ogarnie możnych Moabu,Struchleją wszyscy Kanaanu mieszkańcy!
13.WARSZ.PRASKAPrzerazili się także przywódcy Edomu, trząść się zaczęli możnowładcy Moabu, bojaźń ogarnęła mieszkańców Kanaanu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trwożą się książęta Edomu, mocarze Moabu, oto przejmuje ich drżenie; truchleją wszyscy mieszkańcy Kanaanu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZaniepokoją się książęta Edomu, władców Moabu zdejmie przerażenie, a wszyscy mieszkańcy Kanaanu struchleją!