« 2Moj 2:10 2 Księga Mojżeszowa 2:11 2Moj 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W one dni, gdy był urósł Mojżesz, wyszedł do braciéj swéj: i ujrzał ich utrapienie, i męża Egiptczyka, bijącego jednego z Hebrejczyków, braciéj jego.
2.GDAŃSKA.1881I stało się za onych dni, gdy urósł Mojżesz, że wyszedł do braci swej, i widział ciężary ich; obaczył też męża Egipczanina, który bił jednego Hebrajczyka z braci jego.
3.GDAŃSKA.2017Kiedy Mojżesz dorósł, wyszedł do swych braci i widział ich ciężary. Zobaczył też Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego braci.
4.CYLKOWI stało się za onych dni, gdy urósł Mojżesz, że wyszedł do braci swoich i widział ciężkie roboty ich; i widział Micrejczyka, bijącego jednego z Ibrejczyków, braci jego.
5.KRUSZYŃSKIW tym czasie, gdy Mojżesz dorósł, wyszedł do braci swoich i był świadkiem ich ciężkich robót, widząc też, jak Egipcjanin bił pewnego Hebrajczyka z pośród jego braci.
6.MIESESW owym czasie działo się, iż – gdy Mojżesz urósł – on wyszedł do braci swoich i przyglądał się ciężarom ich. Wtem ujrzał on, jak mąż Egipski bije męża Hebrejskiego z braci jego,
7.TYSIĄCL.WYD5W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka.
8.BRYTYJKAI zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków.
9.POZNAŃSKAW owym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, poszedł raz do swoich rodaków i widział ich niewolniczą pracę. Wtem zobaczył, że pewien Egipcjanin bije jakiegoś Hebrajczyka, jego rodaka.
10.WARSZ.PRASKALata płynęły i Mojżesz stał się z czasem dojrzałym mężczyzną. Pewnego dnia przyszedł do swoich braci i zastał ich przy bardzo ciężkiej pracy. Zobaczył też, jak pewien Egipcjanin znęcał się nad jednym Hebrajczykiem, jego współziomkiem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w dniach, kiedy Mojżesz urósł, stało się, że wyszedł do swoich braci oraz widział ich ciężkie roboty. Widział też Micreiczyka, który bił Ebrejczyka, jednego z jego braci.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych czasach ucisku, kiedy Mojżesz już dorósł, wyszedł do swoich braci i przyglądał się ich niewolniczej pracy. Wtedy też zobaczył, jak jakiś Egipcjanin bije Hebrajczyka, jednego z jego rodaków.