« 2Moj 21:28 2 Księga Mojżeszowa 21:29 2Moj 21:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pakliby woł bodący byłby od wczorajszego dnia aż przez trzeci dzień a oświadczyliby panu jego, a nie zawarłby pan jego, a zabiłby męża albo żonę, woł kamienim obrzucon będzie a pana jego zabiją [a nie będą jeść] [mięsa jego].
2.WUJEK.1923Ale jeźliby wół był rogobodziec od wczorajszego, i dziś trzeciego dnia, i oświadczyli się przed panem jego: a onby go nie zawarł, i zabiłby męża albo niewiastę: tedy i wołu ukamionują, i pana jego zabiją.
3.GDAŃSKA.1881Wszakże, jeźliby wół bódł przedtem, a ostrzeganoby w tym pana jego, i nie miałby go pod strażą, a zabiłby męża albo niewiastę, wół on ukamionowany będzie, nadto i pan jego umrze.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak wół bódł przedtem i ostrzegano o tym jego właściciela, ten zaś nie pilnował go, i wół zabił mężczyznę lub kobietę, wół będzie ukamienowany i jego właściciel poniesie śmierć.
5.CYLKOWWszakże, jeżeli to wół bodliwy od wczoraj i zawczoraj, i ostrzeżono właściciela jego, a nie strzegł go, i zabił mężczyznę, albo kobietę: to będzie wół ukamionowany, a nadto i właściciel jego stracony.
6.KRUSZYŃSKILecz jeśli wół bódł oddawna i gdy pan jego powiadomiony, nie strzegł go, gdyby zabił mężczyznę lub niewiastę, wół będzie ukamienowany, lecz i pan jego umrze.
7.MIESESJeśli wół to jest bodliwy od wczoraj lub przedwczoraj i ostrzeżono właściciela jego, a on nie strzegł go, – i zabije mężczyznę, lub kobietę, – należy ukamienować wołu, i też właściciel jego winien zostać uśmiercony.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy jednak wół bódł już dawniej, i zwracano uwagę na to właścicielowi, a on go nie pilnował, tak iż [wół] zabiłby mężczyznę lub kobietę, to nie tylko wół winien być ukamienowany, ale też i właściciel jego winien ponieść śmierć.
9.BRYTYJKAJeżeli jednak wół bódł od dawna, a ostrzeżono o tym jego właściciela, ten zaś go nie pilnował, i wół zabił mężczyznę albo kobietę, to wół będzie ukamienowany, a jego właściciel poniesie śmierć.
10.POZNAŃSKAJeżeli zaś wół od dawna był bodliwy, o czym ostrzegano jego właściciela, ten zaś nie pilnował go i [wół] spowodował śmierć mężczyzny albo kobiety - wół ma być ukamienowany, a jego właściciel także musi ponieść śmierć.
11.WARSZ.PRASKAJeśli jednak wół już od dłuższego czasu atakował ludzi, a jego właściciel, powiadomiony o tym, wcale go nie pilnował, to wół, jeśli stał się przyczyną śmierci mężczyzny lub kobiety, zostanie ukamienowany, a jego właściciel również będzie skazany na śmierć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak jeśli to był byk bodliwy od wczoraj i przedwczoraj, i ostrzeżono o tym jego właściciela, a go nie pilnował, więc zabił kobietę, albo mężczyznę to byk będzie ukamienowany, a nadto i jego właściciel stracony.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak byk bódł już wcześniej i powiadomiono o tym właściciela, lecz ten go nie pilnował i byk uśmiercił mężczyznę lub kobietę, to byk zostanie ukamienowany, ale śmierć poniesie także jego właściciel.