« 2Moj 21:30 2 Księga Mojżeszowa 21:31 2Moj 21:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA syna i dziewkę aczby rogiem uderzył, takiemuż sądu będzie poddan.
2.WUJEK.1923Syna téż i córkę jeźli rogiem uderzy, takiemuż dekretowi podlęże.
3.GDAŃSKA.1881Choćby syna ubódł, albo córkę ubódł, podług tegoż sądu postąpią z nim.
4.GDAŃSKA.2017Choćby ubódł syna lub córkę, postąpią z nim według tego samego prawa.
5.CYLKOWCzy chłopca zabodzie, czy dziewczynę zabodzie: podług tegoż prawa postąpioném będzie z nim.
6.KRUSZYŃSKIJeśli zabodzie syna, albo córkę, będzie zastosowane to samo prawo,
7.MIESESJeśli zabodzie chłopca, czy też dziewczynę – należy z nim postąpić również wedle tegoż prawa.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby zaś wół pobódł chłopca lub dziewczynę, to też winno się postąpić według takiego samego przepisu.
9.BRYTYJKAJeżeli zabodzie na śmierć chłopca lub dziewczynę; postąpią z nim według tego samego prawa.
10.POZNAŃSKAJeśli [wół] pobodzie chłopca albo dziewczynę, należy postąpić z nim według tego samego prawa.
11.WARSZ.PRASKATak samo należy postąpić, gdyby wół spowodował śmierć syna albo córki.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy zabodzie chłopca, czy też zabodzie dziewczynę postąpią z nim według tego prawa.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy zabodzie chłopca czy dziewczynkę, postąpią z nim według tego samego prawa.