« 2Moj 21:36 2 Księga Mojżeszowa 22:1 2Moj 22:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAczby kto ukradł owcę albo wołu a zabił albo przedałby, pięć wołow za jenego wołu wrocić ma a cztyrzy owce za jeną owcę.
2.WUJEK.1923Jeźliby kto ukradł wołu, albo owcę, i zabił albo przedał: pięć wołów odda za jednego wołu, a cztery owce za jednę owcę.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby kto ukradł wołu albo owcę, i zabiłby je, albo je sprzedał, pięć wołów wróci za jednego wołu, a cztery owce za jedną owcę,
4.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś ukradnie wołu lub owcę i zabije je albo sprzeda, odda pięć wołów za jednego wołu i cztery owce za jedną owcę.
5.CYLKOW(21:37) Jeżeliby kto ukradł wołu, albo jagnię, i zarznął je albo je sprzedał, - to pięć wołów odda za wołu, a cztery owce za jagnię.
6.KRUSZYŃSKIJeżeli człowiek ukradnie wołu albo baranka i zabije go, albo go sprzeda, tedy odda pięć wołów za jednego wołu i cztery owce za jednego baranka.
7.MIESES(21:37) Jeżeli ktoś ukradnie wołu, albo owcę i je zarżnie, albo sprzeda, – niech wołami płaci pięciu za wołu, a czterema owcami za jagnię.
8.TYSIĄCL.WYD5(21:37) Jeśliby ktoś ukradł wołu lub owcę i zabiłby je lub sprzedał, wówczas zwróci pięć wołów za jednego wołu i cztery jagnięta za jedną owcę.
9.BRYTYJKAJeżeli ktoś ukradnie wołu lub owcę, a potem je zarżnie lub sprzeda, odda pięć wołów za wołu, a cztery owce za owcę.
10.POZNAŃSKA(21:37) Jeśli ktoś ukradnie wołu albo owcę, i zabije je albo sprzeda, musi zwrócić pięć sztuk rogatego bydła za wołu, a cztery sztuki drobnego bydła za owcę.
11.WARSZ.PRASKAJeśli ktoś ukradnie wołu albo owcę i zabije je lub sprzeda, zwróci pięć wołów za jednego i cztery owce za jedną.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:37) Jeśli ktoś ukradł byka, albo jagnię i je zarżnął, albo je sprzedał to odda za byka pięć byków, lub cztery owce za jagnię.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś ukradnie bydlę lub owcę, zabije je lub sprzeda, to za bydlę musi oddać pięć podobnych zwierząt, a za owcę cztery zwierzęta podobnego rodzaju.