« 2Moj 22:11 2 Księga Mojżeszowa 22:12 2Moj 22:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPakliby kradzieżem odj❬ę❭to było, wroci szkodę panu,
2.WUJEK.1923Ale jeźliby ukradzione było, nagrodzi szkodę Panu.
3.GDAŃSKA.1881A jeźliby mu to kradzieżą wzięto, nagrodzi panu rzeczy onej.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak to zostało mu skradzione, wypłaci właścicielowi odszkodowanie.
5.CYLKOW(22:11) Ale jeżeli mu skradzioném zostanie, powinien zapłacić właścicielowi jego.
6.KRUSZYŃSKILecz jeśli było ukradzione u niego, wynagrodzi właścicielowi jego.
7.MIESES(22:11) lecz jeżeli to zostanie ukradzione u niego, – zapłaci właścicielowi tegoż.
8.TYSIĄCL.WYD5(22:11) Jeśli zaś to zostało skradzione, zapłaci właścicielowi.
9.BRYTYJKAJeżeli mu to skradziono, to da odszkodowanie właścicielowi.
10.POZNAŃSKA(22:11) Jeżeli jednak zostało mu skradzione, musi szkodę wyrównać.
11.WARSZ.PRASKAJeśli jednak [zwierzę] jeszcze u niego zostanie skradzione, powinien za nie zapłacić właścicielowi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:11) Lecz jeżeli została mu skradziona winien zapłacić jej właścicielowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZapłaci je tylko wtedy, gdy okaże się, że ukradł.