« 2Moj 22:13 2 Księga Mojżeszowa 22:14 2Moj 22:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ktoby u bliźniego swego czego z tych rzeczy pożyczył, a znędzniałoby albo zdechło, w niebytności pana, nagrodzić będzie musiał.
2.GDAŃSKA.1881Gdyby też kto pożyczył bydlęcia od bliźniego swego, a okaleczałoby, albo zdechło w niebytności pana jego, koniecznie nagrodzi.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś pożyczy zwierzę od swego bliźniego, a ono zostanie okaleczone lub zdechnie podczas nieobecności jego właściciela, musi wypłacić odszkodowanie.
4.CYLKOW(22:13) A gdyby kto pożyczył od bliźniego swego, a okaleczałoby, albo zdechło: jeżeli właściciel jego nie był przytém, to powinien zapłacić.
5.KRUSZYŃSKIJeśli ktoś pożyczy od bliźniego swego bydlęcia, a złamię nogę, albo padnie i właściciel jego nie był obecny, należy się odszkodowanie.
6.MIESES(22:13) Jeżeli ktoś wypożyczy sobie coś od bliźniego swojego, a ono skaleczy się, lub padnie, zaś właściciela jego nie było przy tem; – musi on zapłacić,
7.TYSIĄCL.WYD5(22:13) Jeśliby ktoś wynajął od drugiego [zwierzę], a ono się okaleczyło lub padło pod nieobecność właściciela, winien uiścić odszkodowanie.
8.BRYTYJKAJeżeli ktoś wynajmie bydlę od swego bliźniego, a ono okaleczeje lub padnie, a właściciela przy tym nie było, to tamten da pełne odszkodowanie.
9.POZNAŃSKA(22:13) Jeśli ktoś wypożyczy [zwierzę] od drugiego, a ono coś sobie złamie albo zdechnie pod nieobecność swego właściciela, [wypożyczający] musi wyrównać szkodę.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś pożyczy od drugiego jakieś zwierzę, a ono w tym czasie, pod nieobecność swego właściciela, ulegnie jakiemuś okaleczeniu albo padnie, to właścicielowi należy się odszkodowanie za to zwierzę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:13) Gdyby ktoś pożyczył zwierzę od swojego bliźniego i zostało okaleczone, albo zdechło, a jego właściciela przy tym nie było to powinien zapłacić.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś wynajął od bliźniego bydlę i w czasie najmu doznało ono szkody lub padło, a właściciela przy tym nie było, wynajmujący zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie.