« 2Moj 22:19 2 Księga Mojżeszowa 22:20 2Moj 22:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto ofiaruje bogom, zabit będzie, oprócz samemu Panu.
2.GDAŃSKA.1881Kto by ofiarował bogom, oprócz samego Pana, wytracony będzie.
3.GDAŃSKA.2017Kto składa ofiary bogom, poza samym PANEM, zostanie stracony.
4.CYLKOW(22:19) Kto ofiaruje bogom, oprócz Wiekuistemu, Jedynemu, wytępionym będzie.
5.KRUSZYŃSKIKto złoży ofiarę bogom, a nie samemu Jahwie, będzie wyklęty.
6.MIESES(22:19) Kto ofiaruje bogom, oprócz Wiekuistego Samego, – niech zostanie wytracony.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:19) Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom, poza samym Panem, podlega klątwie.
8.BRYTYJKAKto składa ofiary innym bogom, poza samym Panem, będzie zgładzony.
9.POZNAŃSKA(22:19) Kto składał ofiarę bogom, a nie tylko samemu Jahwe, ma być wyklęty.
10.WARSZ.PRASKAKto składa ofiary na cześć bożków pogańskich, a nie wyłącznie na cześć Jahwe, zasługuje na karę klątwy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:19) Kto składa ofiary innym bogom, oprócz WIEKUISTEGO, Jedynego będzie wytępiony.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKto składa ofiary bóstwom, a nie jedynie PANU, zostanie zgładzony.