« 2Moj 22:21 2 Księga Mojżeszowa 22:22 2Moj 22:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wdowie i sierocie szkodzić nie będziecie.
2.GDAŃSKA.1881Żadnej wdowy ani sieroty trapić nie będziecie.
3.GDAŃSKA.2017Nie będziecie dręczyć żadnej wdowy ani sieroty.
4.CYLKOW(22:21) Żadnej wdowy, ani sieroty, gnębić nie będziecie.
5.KRUSZYŃSKIKażdej wdowy i sieroty nie będziesz zasmucał.
6.MIESES(22:21) Nie gnębcie żadnej wdowy, ni sieroty.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:21) Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty.
8.BRYTYJKANie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty.
9.POZNAŃSKA(22:21) Nie będziecie dręczyć wdowy ani sieroty.
10.WARSZ.PRASKANie będziecie wyrządzać żadnej krzywdy ani wdowom, ani sierotom.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:21) Nie będziesz gnębił żadnej wdowy, ani sieroty.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz gnębił żadnej wdowy ani sieroty.